מחקרים

טיפול במינון סטנדרטי בפמברוליזומאב בשילוב מינון מופחת של איפילומומאב במלנומה מתקדמת

טיפול במינון סטנדרטי בפמברוליזומאב (Pembrolizumab) בשילוב מינון מופחת של איפילומומב (Ipilimumab) ואחריו בפמברוליזומב בלבד נמצא בעל פרופיל תופעות לוואי נסבל וניתן לטיפול, בעל פעילות אנטי-גידולית גבוהה במלנומה מתקדמת

16.08.2017, 17:07

טיפול במינון סטנדרטי בניבולומב (Nivolumab) בשילוב מינון מופחת של איפילומומב (Ipilimumab) במלנומה מתקדמת משפר תגובה אובייקטיבית הדמייתית והישרדות ללא התקדמות מחלה בהשואוה לטיפול במינון סטנדרטי באיפילומומב בלבד, אך עם רעילות מוגברת, הגורמת פעמים רבות להפסקת הטיפול, כפי שהוכח במחקר CheckMate 067.

מטרת המחקר היא לבחון את הבטיחות והפעילות האנטי-גידולית של טיפול במינון סטנדרטי בפמברוליזומב (Pembrolizumab) בשילוב מינון מופחת של איפילומומב (Ipilimumab) במלנומה מתקדמת.

במחקר שלב Ib גלוי אשר התקיים ב-12 מרכזים רפואים בארה״ב אוסטרליה וניו-זילנד, גויסו משתתפים מגיל 18 ומעלה החולים במלנומה מתקדמת. משתתפי המחקר נדרשו לעמוד בקריטריונים הבאים: סטטוס תפקודי 0-1, מחלה מדידה הדמייתית (לפי RESICT 1.1), ללא תופעות לוואי הנובעות מטיפול כימותרפי קודם (מדרגה 1 ומעלה), ואינם חולים במחלות אימונולוגיות הדורשות טיפול בסטרואידים, אינם מדוכאי חיסון, ללא פנמוניטיס פעילה, ללא סוכרת שאינה מאוזנת, ללא הפרעות לא מאוזנות של בלוטת התריס, ללא גרורות מוחיות פעילות, ולא קיבלו טיפול קודם במעכבי בקרה חיסונית.

זרוע המחקר קיבלה טיפול תוך ורידי בפמברוליזומאב במינון של 2 מ״ג לק״ג בשילוב איפילומומאב במינון של 1 מ״ג לק״ג פעם בשלושה שבועות למשך ארבעה מחזורים ואחריהם טיפול בפמברוליזומאב בלבד במינון של 2 מ״ג לק״ג פעם בשלושה שבועות למשך שנתיים או עד להתקדמות המחלה, לרעילות בלתי נסבלת, לנשירה מהמחקר, או בשל החלטת החוקרים.

נקודות הסיום הראשיות היו בטיחות וסבילות הטיפול והישרדות ללא התקדמות מחלה. נקודות הסיום המשניות היו: אחוזי התגובה האובייקטיבית הדמייתית לפי קריטריון 1.RESICT 1, והישרדות כוללת.

בין ינואר 2015 לספטמבר 2015 גוייסו למחקר 153 משתתפים, חציון המעקב עמד על 17 חודשים (יחס רבעוני של: 14.8-18.8). כל 153 המשתתפים קיבלו טיפול במינון סטנדרטי בפמברוליזומאב בשילוב מינון מופחת של איפילומומאב למשך ארבע מחזורים. 42% (62) מהמשתתפים המשיכו לאחר מכן לקבל טיפול בפמברוליזומב בלבד.

110 אירועים של תופעות לוואי בדרגה 3-4 נצפו ב- 45% (69) משתתפים. לא התרחש אף מקרה מוות הקשור לטיפול. נרשמו 158 אירועי תופעות לוואי חיסוניות מכל דרגה שהיא ב-60% (92) מהמשתתפים, ואירועים בדרגה 3-4
ב-27% (42) מהמשתתפים, כאשר האירוע השכיח ביותר היה הפרעות בתפקוד בלוטת התריס. בשל תופעות הלוואי 14% (22) מהמשתתפים הפסיקו את הטיפול, 11% (17) מהמשתתפים הפסיקו את הטיפול בשתי התרופות ו-3% (5) הפסיקו את הטיפול באיפילומומאב בלבד.

תגובה אובייקטיבית הדמייתית הושגה ב- 61% (93) מהמשתתפים, ההישרדות ללא התקדמות מחלה במשך שנה עמדה על 69% (רווח בר-סמך של 95%: 60-75) וההישרדות הכוללת במשך שנה עמדה על 89% (רווח בר-סמך של 95%: 83-93).

טיפול במינון סטנדרטי בפמברוליזומאב (Pembrolizumab) בשילוב מינון מופחת של איפילומומב (Ipilimumab) ואחריו בפמברוליזומב בלבד נמצא בעל פרופיל תופעות לוואי נסבל וניתן לטיפול, בעל פעילות אנטי-גידולית גבוהה במלנומה מתקדמת. כעת נערך מחקר שלב II על מנת לבחון את הטיפול במינון זה.

מקור:

Standard-dose pembrolizumab in combination with reduced-dose ipilimumab for patients with advanced melanoma (KEYNOTE-029): an open-label, phase 1b trial
Georgina V Long, Victoria Atkinson, Jonathan S Cebon, Michael B Jameson, Bernie M Fitzharris, Catriona M McNeil, Andrew G Hill, Antoni Ribas, Michael B Atkins, John A Thompson, Wen-Jen Hwu, F Stephen Hodi, Alexander M Menzies, Alexander D Guminski, Richard Ke ord, Benjamin Y Kong, Babak Tamjid, Archana Srivastava, Anna J Lomax, Mohammed Islam, Xinxin Shu, Scot Ebbinghaus, Nageatte Ibrahim, Matteo S Carlino

ערכה: ד״ר שיר מן

נושאים קשורים:  מחקרים
תגובות