כמעט מחצית מכלל העובדים בישראל חווים לחץ נפשי בעבודה, והמקצועות העיקריים שבהם נמצא אחוז גבוה של מועסקים החשופים ללחץ ומתח הם אחיות (75%), מורים בבי"ס יסודי (66%), רופאים ועורכי דין (65%) ומנכ"לים ומנהלים (61%); כך עולה מנתונים שפורסמו אתמול (ב') על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כחלק מסקר שהיא קיימה.

לפי הנתונים, 46% מהעובדים בישראל (כ-1.6 מיליון בני אדם מבין 3.5 מיליון מועסקים מעל גיל 20), חווים לחץ נפשי או מתח בעבודה. 16% מהם חווים זאת לעתים קרובות ו-30% מדי פעם. 20% מהעובדים חשים כי בריאותם נמצאת בסכנה בגלל העבודה ו-9.4% נחשפו לאלימות מילולית בעבודה. נתוני הסקר הם לשנת 2016, והוא נועד לברר את מידת החשיפה ללחצים ולהצביע על הקשיים הנפשיים והפיזיים מהם סובלים עובדים רבים במשק.

נתונים נוספים שפורסמו:

  • תחושת הסכנה לבריאות ולביטחון המועסק משתנה בין המקצועות השונים. השיעור הגבוה ביותר של עובדים שחוששים כי העבודה מסכנת את בריאותם נרשם בקבוצת העובדים המקצועיים והבלתי-מקצועיים בחקלאות, בבינוי ובתעשייה. בקרב עובדים אלה, 42% חשים בסכנה לבריאותם או לביטחונם, מהם 72% מדווחים שיידעו אותם מראש על הסכנות הקשורות בביצוע עבודתם, ו-27% דיווחו שלא יידעו אותם. 23% מהמועסקים מעידים כי עבודתם מחייבת לבישת ציוד מגן אישי, אולם 20% מהם מעידים שלא תמיד הם לובשים את ציוד המגן.
  • בראש המקצועות שבהם שיעור גבוה של מועסקים המרגישים שעבודתם מסכנת את ביטחונם: שוטרים, סוהרים וכבאים. 62% מהם מרגישים שעבודתם מסוכנת. כמו כן 60% מהאחיות ו-51% מהנהגים חשים כך.
  • 75% מהאחיות חוות לחץ נפשי, 66% מהמורים היסודיים ו-65% מהרופאים ועורכי הדין. 61% מקרב מנהלים.
  • 9.4% מהמועסקים נחשפו בחודש שלפני המענה לסקר לאלימות מילולית במסגרת עבודתם - השיעור דומה בין גברים ונשים. 4% מהמועסקות (58.4 אלף נשים) נחשפו ל"תשומת לב מינית" לא רצויה. 5% מהגברים והנשים דיווחו על איומים או התנהגות משפילה במקום עבודתם. 2% חוו אלימות פיזית בשנה האחרונה, ו-3.5% (123 אלף מועסקים) חוו בריונות או הטרדה.
  • 9.5% מהמועסקים חשו אפליה במקום העבודה בשנה האחרונה מסיבות של דת, מין, מוצא וכדומה. 14% מהערבים חשו מופלים על רקע לאום, 3.9% מהנשים חשו אפליה בעבודה על רקע מגדר, 7.1% מהמועסקים שאינם יהודים חשו אפליה על רקע דת.
  • 51% מהעובדים דיווחו כי עבודתם כרוכה בעמידה לפחות מחצית מהזמן. 36% מכלל המועסקים, 1.2 מיליון איש, דיווחו שעבודתם כרוכה בתנוחות מעייפות ומכאיבות לאורך זמן העבודה. בקרב עובדים לא-מקצועיים מדובר ב-77%. 21% מכלל העובדים מעידים שעבודתם כוללת הרמה או נשיאה של משאות כבדים, 24% חשופים בעבודתם לרעש בעוצמה חזקה, ו-20% חשופים לטמפרטורה גבוהה. 22% מהמועסקים חשופים בעבודתם לגזים ולחומרים שעלולים לפגוע בבריאותם. בקרב עובדים בחקלאות, בבינוי, בתעשייה שיעור זה מגיע ל-46%.
  • 16% מהמועסקים חשופים לשאיפת עשן או גזים כגון גזי ריתוך וגזי פליטה, ו-15% עובדים עם חומרים כימיים. 13% מדווחים כי הם עובדים עם חומרים הגורמים למחלות, 12% חשופים לשאיפת אדים מזיקים, ו-15% מהמועסקים חשופים לשאיפת עשן טבק מעישון של אחרים.