אבחנה אובייקטיבית של זיהומים בדרכי השתן בחולים עם נטייה לבקטראוריאה אסימפטומטית הינה קשה לאור תגובת המאכסן ותרביות שתן חיוביות. החוקרים בחנו האם Interleukin-6י(IL-6) יכול לשמש כסמן ביולוגי לזיהום בדרכי השתן ללא חום ובדקו ספים עבור IL-6 ,IL-8 ונויטרופילים היכולים להבחין בין זיהום בדרכי השתן לבקטראוריאה אסימפטומטית.

חולים עם שתן שיירי ושלפוחיות נוירוגניות עקב פגיעות בחוט השדרה הוכללו במחקר ה- long-term Escherichia coli 83972 asymptomatic bacteriuria inoculation trial. מעקב אחר החולים בוצע על פני שנתיים. ציון תסמינים ודגימות שתן על מנת להעריך IL-6 ו-IL-8 ונויטרופילים כסמנים ביולוגיים נבדקו כל חודש ובאירועי זיהום בדרכי השתן.

זמן המעקב הממוצע היה 19 חודשים (טווח 10-27) כאשר בחולים עם בקטראוריאה אסימפטומטית של Escherichia coli 83972 היה זמן מעקב ממוצע של 11 חודשים (טווח 4-19). 37 אירועים של זיהום בדרכי השתן ללא חום עם מידע מלא על IL-6 , IL-8, נויטרופילים וציון תסמינים תועדו. IL-6 נמצא כסמן היחיד אשר עלה באופן עקבי במהלך זיהום בדרכי השתן לעומת בקטראוריאה אסימפטומטית (p<0.05). IL-6 מעל סף של 25 ננוגרם/ליטר נמצא כקשור בתסמיני זיהום בדרכי השתן קשים יותר (p<0.05). הרגישות והסגוליות של כל הסמנים הייתה גרועה או בינונית להבחנה בין בקטראוריאה אסימפטומטית ואירועים של זיהום בדרכי השתן. עם זאת, עבור זיהומים בדרכי השתן עם תסמינים קשים, IL-6 ונויטרופילים הדגימו תוצאים טובים/מצוינים.

מסקנת החוקרים היא כי IL-6 קשור בחומרת תסמיני דלקת בדרכי השתן ומדגים יכולת הבחנתית בין זיהום בדרכי השתן לבקטראוריאה אסימפטומטית. מחקרים עתידיים נחוצים על מנת לבחון את תפקידו של IL-6 כסמן של חומרת זיהום בדרכי השתן ולהעריך האם ניתן להשתמש בו לקביעת טיפול בזיהומים ללא חום.

מקור: 

Sunden, F. et al. (2017) The Journal of Urology. 198(1), 107.