מחלת כבד כולסטטית מתקדמת מהווה סיבה מובילה להפניות למרכזי השתלות כבד פדיאטריים. פיתוחים חדשים בהגדרות הגנטיות של קבוצה זו של מחלות יכולה להוות פתח לטיפולים מותאמים אישית. עם זאת, ההטרוגניות הגנטית של מחלת כבד כולסטטית מהווה אתגר אבחוני.

החוקרים השתמשו בפאנל גנטי חדשני וביצעו אנליזה רטרוספקטיבית ב-98 חולים שהתייצגו עם מחלת כבד כולסטטית מתקדמת. מוטציה אקראית אפשרית זוהתה ברוב בחולים (61%). מוטציות זוהו במספר רב של גנים ובכלל זה, גנים שדווחו לעיתים רחוקות כגורמים למחלת כבד כולסטטית כדוגמת TJP2 ו-VIPAS39. החוקרים לא מצאו ראיות התומכות בביטוי פנוטיפ מונו-אללי בהורים הנשאים למרות החומרה של המוטציות ובנוסף, לא מצאו עדות לאוליגוגניות.

התדירות של נשאי מוטציות מייסד שזוהו בקבוצה זו (1 מתוך 87) מעידים על היארעות מחלה מינימלית של 1:7246, שיעור גבוה באופן מדאיג הדורש התערבות ראשונית בדמות בדיקות סקר.

מקור: 

Shagrani, M. et al. (2017) Clinical Genetics. 92(1), 52