מחקר חדש על ההוצאות הרפואיות של משקי הבית בישראל חשף פערים גדולים בין המגזר החרדי למגזר היהודי הלא חרדי: 13% מהחרדים דיווחו כי נמנעו מטיפולים רפואיים מסיבות כלכליות לעומת 8% בלבד מהלא חרדים. כ־53% מהנשאלים החרדים השיבו כי ויתרו על טיפולי שיניים בשל בעיות כלכליות לעומת 32% בקרב לא חרדים (דתיים־לאומיים, מסורתיים וחילונים).

על המחקר, שערכו ניצה (קלינר) קסיר, לשעבר חוקרת בכירה בבנק ישראל ומנהלת יחידות שוק העבודה ומדיניות הרווחה וד"ר דמיטרי רומנוב, לשעבר המדען הראשי של הלמ"ס, דיווח הבוקר (ה') "ידיעות אחרונות". המחקר בדק את נושא ביטוחי הבריאות וההוצאות הרפואיות על תרופות וטיפולים. נעשתה בו השוואה של ההוצאה הממוצעת של משק בית במגזר החרדי לעומת המגזר היהודי הלא חרדי והמגזר הערבי.

עוד מצא המחקר, על פי הדיווח, כי רוב החרדים אינם מבוטחים בביטוח בריאות פרטי אולם רבים מהם מקפידים לבטח עצמם בביטוחים המשלימים של קופות החולים. שיעור בעלי ביטוח משלים עומד על 83%, כפול מזה שקיים במגזר הערבי ונמוך אך במעט בהשוואה ללא-חרדים.

כמו כן נמצא במחקר כי שיעור המבוטחים בביטוח המשלים בקרב החרדים אינו תלוי ברמת ההכנסה, בשונה מהמקובל במגזר הלא-חרדי והערבי. שיעור החרדים המבוטחים בביטוח בריאות פרטי - הנתפס בעיניהם כמותרות - 19% בלבד לעומת 50% בקרב לא-חרדים ו־12% אצל הערבים.

החוקרים טוענים כי ההבדל הבולט בין הביטוחים הפרטיים למשלימים נובע מהעלות הגבוהה של הביטוחים הפרטיים ובמודעות נמוכה לקיומם. קשיי יום־יום שעימם מתמודדות המשפחות החרדיות הגדולות מובילים לכך שהן מתמקדות בעיקר בכיסוי הוצאות הצריכה השוטפות על בריאות, ופחות על הסתכלות עתידית לכיסוי עלויות במקרה של אירוע בריאותי משמעותי. תורמת לכך, כנראה, גם האופטימיות שמקורה באמונה דתית ומהנורמות הנהוגות בחברה זו שבה הקהילה נתרמת לסייע בעת צרה.