חיסונים

בריאות הציבור והשלכות כלכליות של ירידה בשיעור החיסון נגד חצבת בארה"ב

המחקר בוצע במטרה להעריך את מספר מקרי החצבת בקרב ילדים בארה"ב והקשר לעלויות כלכליות תחת תרחישים אפשריים של ירידה בשיעור ההתחסנות; נמצא כי ירידה קטנה בשיעור חיסוני הילדות תהיה בעלת השפעה משמעותית על בריאות הציבור

08.08.2017, 10:48
חיסון (צילום: אילוסטרציה)

חיסוני ילדים שגרתיים נמצאים בירידה באזורים מסוימים של ארה"ב בשל פקפוק בחיסונים, מה שמוביל לסיכון בתחייתן של מחלות זיהומיות רבות עם השלכות כלכליות ועל בריאות הציבור.

דיונים מתמשכים בנוגע למדיניות ציבורית מתקיימים ברמה הלאומית והארצית, כולל חקיקה כנגד פטורים שאינם רפואיים (מבוססי אמונה אישית) לחיסוני ילדות ועמלה אפשרית ממשלתית על בטיחות החיסונים, שעשויים להגדיל את הכיסוי החיסוני.

מחקר חדש בוצע במטרה להעריך את מספר מקרי החצבת בקרב ילדים בארה"ב והקשר לעלויות כלכליות תחת תרחישים אפשריים של ירידה בשיעור ההתחסנות, על ידי שימוש במקרה דוגמא של החיסון כנגד חצבת, חזרת ואדמת (MMR) ומחלת החצבת.

נעשה שימוש בנתונים ציבוריים ממרכזי מניעת מחלות בארה"ב על מנת לבסס כיסוי חיסוני ברמה אזורית בקרב ילדים (גיל 2-11) בארה"ב. נעשה שימוש במודלים מתמטיים להעברת מחלות מדבקות שהעריכו את הקשר בין גודל ההתפרצות והכיסוי חיסוני. ההשפעה הצפויה של ירידה בשיעור ההתחסנות, כמו גם הסרת הפטורים בשל סיבות לא רפואיות. המודלים הותאמו לשכיחות שנתית של מקרי חצבת בקרב ילדי ארה"ב בשנים האחרונות, ועברו אשרור על ידי שימוש בנתונים מאנגליה.
התוצא הראשוני שנמדד היה מקרי חצבת שנתיים בארה"ב והעלויות הכלכליות הקשורות לכך. נמצא כי ירידה של 5% בכיסוי חיסון ה-MMR בארה"ב תסתיים בעלייה משוערת של פי שלוש במקרי החצבת בקרב ילדים בגיל 2 עד 11 ברחבי המדינה בכל שנה, עם עלות נוספת של 2.1 מיליון דולר. המספר יהיה גבוה יותר משמעותית אם תינוקות, מתבגרים ומבוגרים לא מחוסנים יילקחו גם כן בחשבון. הייתה שונות סביב הערכות אלו בשל האלמנטים האקראיים של חדירת החצבת והרגישות של המודלים, למרות שהמודלים היו עקביים.

מסקנת החוקרות הייתה כי אנליזה זו חוזה כי אף ירידה קטנה בשיעור חיסוני הילדות, הנובעת מפקפוק בחיסונים (על בסיס אמונות וסיבות לא רפואיות), תהייה בעלת השפעה משמעותית על בריאות הציבור ובעלת השלכות כלכליות משמעותיות. תוצאות אלו תומכות בצורך הדחוף ליצור דיון ציבורי ברמה לאומית ומדינית בנוגע לחיסונים, ושקילת הסרת הפטורים לחיסוני ילדות מסיבות שאינן רפואיות.

מקור: 

Lo NC, Hotez PJ. Public Health and Economic Consequences of Vaccine Hesitancy for Measles in the United States. JAMA Pediatr. Published online July 24, 2017. doi:10.1001/jamapediatrics.2017.1695

נושאים קשורים:  חיסונים,  חיסון,  חצבת,  חזרת,  אדמת,  MMR,  MMRV,  מחקרים
תגובות