ALL

גורם פרוגנוסטי חדש ב-ALL של הילדות

החוקרים בעבודה זו זיהו שביטוי של תת יחידה A של פקטור הקרישה XIII קשורה בתוצאים טובים יותר ב- Childhood Acute Lymphoblastic Leukemia

לוקמיה (צילום: אילוסטרציה)

כותבי עבודה זו זיהו כי תאי B-cell lineage leukemic lymphoblasts הינם אתר ביטוי של תת יחידה A של פקטור הקרישה XIIIי(XIII-A). על בסיס ביטוי יחידה זו ניתן לזהות תת-קבוצות של תאי B-cell precursor acute lymphoblastic leukemiaי(BCP-ALL).

במחקר זה הוכללו 55 ילדים עם BCP-ALL. דגימות מוח עצם נלקחו על ידי אספירציה וההמצאות של FXIII-A הודגמה על ידי flow cytometry. החוקרים מצאו כי שיעור השרידות ללא אירועים ל-10 שנים (EFS) והשרידות הכללית (OS) בחולים המבטאים את תת היחידה ואלו שאינם שונה באופן מובהק סטטיסטית (שרידות ללא אירועים: 84% לעומת 61% בהתאמה, p=0.031; שרידות כללית: 89% לעומת 61%, p=0.008). מכל המשתנים שנבדקו, רק בין ביטוי FXIII-A לתת-הקבוצה הגנטית "B-other" נמצא קשר. מודל רגרסיה רב משתני על שם Cox שבחן את תת הסוג FXIII והתת-קבוצה הגנטית “B-other” זיהה כי חוסר ביטוי FXIII-A הינו גורם עצמאי הקשור בתוצאים גרועים ב-BCP-ALL.

מסקנת החוקרים היא כי יש מתאם מצוין בין שרידות ארוכת טווח והפנוטיפ החיובי ל-FXIII-A של לימפובלסטים מסוג B-cell precursor בעת ההתייצגות. הרושם הוא שהתוצאות משכנעות מספיק כדי להניח כי לביטוי FXIII-A תפקיד בחלוקה הפרוגנוסטית של חולי BCP-ALL בילדות.

מקור: 

Karai, B. et al.  (2017) Pathology and Oncology Research, 1.

 

נושאים קשורים:  ALL,  לויקמיה,  BCP,  פקטור קרישה 13,  מחקרים
תגובות