תרופות חדשות ויעילות יאפשרו טיפול מקיף בחולי הפטיטיס C בישראל

קיימת חשיבות רבה לאתר בארץ את אותם אנשים שאובחנו כבר במחלה ועדיין לא קבלו טיפול אנטי נגיפי ולבצע סקר בקרב אוכלוסיות בסיכון על מנת לאתר את אותם אנשים הנושאים את הנגיף אך אינם מודעים לכך.