אפילפסיה

מאפייני הפגיעה הקוגניטיבית בילדים עם אפילפסיה בניגנית ואפילפסיית אבסנס

מחקר פרוספקטיבי זה בחן את מאפייני הפגיעה הקוגניטיבית בשני סוגים של אפילפסיה בילדות ומצא כי לשני הסוגים מאפיינים שונים המדגישים את הצורך בטיפולים טובים וספציפיים יותר

26.07.2017, 10:13
בדיקת EEG של המוח, אפילפסיה (צילום: אילוסטרציה)

אפילפסיית אבסנס ואפילפסיה בניגנית של הילדות עם ספייקים צנטרוטמפורליים הינן הצורות הנפוצות ביותר של תסמונות אפילפסיה בניגניות. למרות שקשיים קוגנטיביים קיימים בשתי הפרעות אלו הדימיון בין דפוסי הפגיעה הקוגניטיבית בשתי המחלות אינו ברור. על מנת לתאר דפוסים אלו החוקרים בחנו מספר רב של תפקודים קוגניטיביים בילדים עם אפילפסיית אבסנס ואפילפסיה בניגנית של הילדות עם ספייקים צנטרוטמפורליים.

במחקר השתתפו 43 ילדים עם אפילפסיית אבסנס, 47 ילדים עם אפילפסיה בניגנית של הילדות עם ספייקים צנטרוטמפורליים ו-64 משתתפי ביקורת. כל המשתתפים עברו הערכה מתוקפת הבודקת מהירות עיבוד, כישורים מרחביים, יכולות חישוב, יכולות שפה, אינטליגנציה, תשומת לב ויזואלית ותפקודים ניהוליים. בוצעה השוואה בין הקבוצות ביחס ליכולות אלו. בוצע שימוש במודל רגרסיה פשוט על מנת לחשב את ההשפעה של משתנים קליניים תלויי אפילפסיה על ציון במבחנים הקוגניטיביים.

ביחס למקרי ביקורת, בילדים עם אפילפסיית אבסנס ואפילפסיה בניגנית של הילדות עם ספייקים צנטרוטמפורליים נצפו חסרים קוגניטיביים באינטליגנציה ותפקודים ניהוליים אך הם תפקדו בצורה דומה בהיבט עיבוד שפתי. פגיעה בתשומת לב ויזואלית הייתה ספציפית בילדים עם אפילפסיית אבסנס של הילדות בעוד שיכולת מרחבית פגומה הייתה ספציפית באפילפסיה בניגנית של הילדות עם ספייקים צנטרוטמפורליים. לא נצפתה השפעה של משתנים קליניים תלויי אפילפסיה על הציון במבחנים הקוגניטיביים.

מחקר זה מדגים כי ישנם מאפיינים דומים ושונים של פגיעה קוגניטיבית בילדים עם אפילפסיית אבסנס ואפילפסיה בניגנית של הילדות עם ספייקים צנטרוטמפורליים. יש צורך בתשומת לב של רופאים מטפלים לחסרים הקוגניטיביים הספציפיים לכל מחלה על מנת לאפשר טיפולים טובים וממוקדים יותר.

מקור: 

Cheng, D. et al. (2017) Pediatric Neurology. 72, 36.

נושאים קשורים:  אפילפסיה,  פגיעה קוגניטיבית,  אבסנס,  אפילפסיה בניגנית של הילדות עם ספייקים צנטרוטמפורליים,  מחקרים
תגובות