קלמידיה

השפעת בדיקות הסקר לסרטן צוואר הרחם על אבחון קלמידיה

החוקרים מצאו כי שינוי הקווים המנחים לבדיקות סקר לסרטן צוואר הרחם פחות קשורים באבחון קלמידיה. יש צורך בבדיקה לקלמידיה בנשים על סמך הסיכון לזיהום בחיידק ללא קשר לצורך בבדיקות פאפ

בדיקת פאפ. הבדיקה החדשה החליפה את בדיקת משטח הרחם. צילום אילוסטרציה

זיהומי קלמידיה רבים מאובחנים על ידי בדיקות סקר המוצעות לעיתים קרובות לנשים יחד עם בדיקות הסקר לסרטן צוואר הרחם. שינויים עדכניים בקווים המנחים לבדיקות סקר לסרטן צוואר הרחם ממליצים על בדיקות סקר פחות תכופות ויותר מאוחרות. החוקרים ביקשו להעריך את השינוי בקווים המנחים לבדיקות סקר צוואר הרחם שהתקבלו במאי 2012, באונטריו, קנדה על בדיקות והיארעות PAP וקלמידיה טרכומטיס.

החוקרים בחנו מידע על בדיקות PAP וקלמידיה בצורה רבעונית בשנתיים שלפני ואחרי שינוי הקווים המנחים. תוצאים רובדו על פי גיל ומין.
החוקרים מצאו כי שנתיים לאחר שינוי הקווים המנחים נצפתה ירידה בבדיקות לקלמידיה בנשים. הירידה היחסית הגדולה ביותר (25.5%) נצפתה בקרב נשים בנות 15-19. בנוסף, החוקרים מצאו כי ישנה ירידה בהיארעות קלמידיה מדווחת עבור נשים בגילאי 15-19 ו-20-24 (ירידה יחסית של 16.8% ו-14.4% התאמה). היארעות קלמידיה בגברים נותרה זהה, למרות בדיקות רבות יותר למחולל.

החוקרים סבורים כי שינוי הקווים המנחים לבדיקות סקר לסרטן צוואר הרחם קשורים באבחון קלמידיה ודיווח על מקרים חדשים פחות בנשים. נשים בגילאי 15-19, שהינן בסיכון הגבוה ביותר לקלמידיה במידה והן פעילות מינית, ושאינן זקוקות לבדיקות סקר לצוואר הרחם על פי הקווים המנחים החדשים, הושפעו בצורה שאינה פרופורציונאלית. יש צורך בבדיקה לקלמידיה בנשים על סמך הסיכון לזיהום ללא קשר לצורך בבדיקות פאפ.

מקור: 

Naimer, M.S. et al. (2017) Annals of Family Medicine. 15(4), 329.

נושאים קשורים:  קלמידיה,  סרטן צוואר הרחם,  PAP,  מחקרים
תגובות