חדשות

לראשונה: הגבלות על שירותי הרפואה הפרטיים בבתי חולים המופעלים ע"י עמותות

"כלכליסט" דיווח כי חוזר מנכ"ל של משרד הבריאות מסדיר לראשונה את היקף השר"פ בבתי חולים כמו "הדסה" ו"שערי צדק": היקף הפעילות לא יעלה על 25% וגובשו שורת הגבלות על עבודת רופאים ומחלקות לטובת השר"פ, בהתחשב בפרוצדורות ובתורים לאותם ההליכים במסגרת הציבורית

מסדרונות בית החולים "הדסה עין כרם" (צילום: "פלאש 90")

חוזר מנכ"ל של משרד הבריאות קובע לראשונה כללים מוגדרים להפעלת שירותי רפואה פרטיים (שר"פ) בבתי החולים הציבוריים המנוהלים על ידי עמותות. הכללים יחולו על בתי החולים "הדסה", "לניאדו", "שערי צדק", "מעייני הישועה" ובתי החולים הסקוטי והאיטלקי בנצרת; כך דיווח היום העיתון "כלכליסט".

לפי הדיווח, על פי ההנחיות החדשות, שיעור פעילות השר"פ שמותר יהיה להפעיל בבתי החולים הללו לא יעלה על 25% מסך הפעילות בכל מרפאה או במחלקה הפועלת ברישיון. מספר הפרוצדורות הרפואיות לא יעלה על 25% מכלל הפרוצדורות הזהות המתבצעות בבית החולים. שיעור פעילות השר"פ של הרופאים בכל בית חולים לא יעלה על 25%. פעילות כל רופא תימדד באופן נפרד לכל מסגרת שבה הוא פועל.

בנוסף, על מנהלי בתי החולים תוטל האחריות לפקח ולבקר על היקפי פעילות השר"פ. בסוף כל שנה אזרחית יוגש למשרד הבריאות דו"ח בנושא. הדו"ח יכלול את שיעור פעילות השר"פ מכלל הפעילות בפילוח לפי מחלקות, מרפאות ופרוצדורות; שיעור פעילות השר"פ בקרב הרופאים מבלי לציין שמותיהם; אורך התור הממוצע במסגרת השר"פ בהשוואה לתורים במסגרת הציבורית, בחלוקה לפרוצדורות ולשירותי מרפאה ואשפוז.

בדיווח נמסר, כי ההנחיות ייכנסו לתוקף ב-1 באוקטובר השנה. הדיווח הראשון שבתי החולים יעבירו למשרד הבריאות יהיה ב-1 בינואר 2018 ויתייחס לרבעון האחרון של 2017. אם יתגלו בדו"חות חריגות בהיקפי השר"פ, רשאי מנכ"ל משרד הבריאות לדרוש ממנהל בית החולים דו"ח פרטני ובו שמות הרופאים והיקף החריגה.

עוד מוסר העיתון, כי ההנחיות כוללות את הסעיפים הבאים:

  1. על מנהל בית החולים תוטל האחריות לוודא ששיטת קביעת התור לשר"פ תבטיח אורך דומה לאותה פרוצדורה או שירות בשירות הציבורי, כלומר שלא יהיו פערים באורך התורים
  2. הפנייה לקבלת טיפול באמצעות שר"פ תתבצע על ידי המטופל בלבד. חל איסור על עובדי בית החולים להציע זאת מיוזמתם
  3. פעילויות השר"פ יבוצעו רק בשעות אחר הצהריים
  4. רופא לא יעסוק בפעילות שר"פ במהלך תורנות או כוננות
  5. יחול איסור על ביצוע שר"פ במסגרת פעילות המחלקה לרפואה דחופה
  6. לא יתאפשר ליולדת לבחור רופא או מיילדת במסגרת השר"פ.

בדיווח נמסר, כי ההנחיות הללו מיישמות המלצות דו"ח מבקר המדינה מ-2016, שבו נקבע כי על משרד הבריאות לגבש נהלים סדורים לשר"פ בבתי חולים ציבוריים.

נושאים קשורים:  חדשות,  שירותי רפואה פרטיים,  שר''פ,  חוזר מנכ"ל,  משרד הבריאות,  המרכז הרפואי "הדסה",  עמותות
תגובות
 
אנונימי/ת
19.07.2017, 09:20

טסט