סוכרת

מחקר ישראלי: ערבים בסיכון גבוה יותר לסוכרת בהשוואה ליהודים

קיימים הבדלים ניכרים בהיארעות ובשכיחות של מחלת הסוכרת בין ערבים ליהודים וכן בין נשים לגברים, כאשר נשים ערביות הן בעלות שכיחות גבוהה יותר של סוכרת בהשוואה לגברים ערבים. בהתאם, שכיחות מחלת הסוכרת גבוהה יותר בקרב ערבים בהשוואה ליהודים, ללא קשר לגיל או מין

10.07.2017, 10:07
סוכרת (צילום: אילוסטרציה)

מחלת הסוכרת הינה מגפה מתפרצת בעולם הערבי, ולמרות שתועדה שכיחות גבוהה של סוכרת בקרב ערביי ישראל, קיימים נתונים מעטים ממחקרי עוקבה בנושא זה.

נערך מחקר מבוסס-אוכלוסייה בעזרת מידע שנאסף ממאגרי מידע אלקטרוניים של קופת חולים כללית, לגבי ערבים ויהודים בשנים 2007-2011. שכיחות מחלת הסוכרת, ההיארעות בארבע שנים ויחסי הסיכון (hazard ratios - HRs), שהותאמו לפי מין ומרכיבי תסמונת מטבולית, נקבעו עבור שלוש קבוצות גיל: פחות מ-50, 50-59 ו- 60 ומעלה.

עוקבת המחקר כללה 17,044 ערבים (49% גברים, גיל ממוצע: 39.4 ± 17.3) ו- 16,012 יהודים (50% גברים, גיל ממוצע: 40.5 ± 17.6). שיעורי השכיחות של מחלת הסוכרת, עם התאמה לגיל ומין, היו גבוהים הרבה יותר בקרב ערבים (18.4%, 95% רווח בר סמך: 17.6-19.1) בהשוואה ליהודים (10.3%, 9.7-10.9).

נשים ערביות היו עם שיעורי שכיחות גבוהים יותר של סוכרת (20.0%, 19-21) בהשוואה לגברים ערבים (16.7%, 15.7-17.8). שיעורי ההיארעות השנתית היו גבוהים יותר גם הם, באופן מובהק, בקרב ערבים (2.9%, 2.7-3.1) בהשוואה ליהודים (1.7%, 1.6-1.8). ממצאים אלו היו נכונים לכל תתי הקבוצות של הגילאים השונים ושני המינים.

התאמה עבוד מדד מסת הגוף (BMI) החלישה את הערכות יחסי הסיכון הקשורות למוצא הערבי בכל תתי הקבוצות, בפרט בקרב נבדקים מתחת לגיל 50, מ- HR 2.04 (95% רווח בר סמך: 1.74-2.40) ל- 1.64 (1.40-1.92). ערך ה- BMI בקרב נשים עם סוכרת ארעית היה גבוה יותר בקרב ערביות מאשר יהודיות. אצל גברים, ההבדלים ב- BMI לא הושפעו משייכות למגזר מסוים.

בקרב ערבים, ובעיקר נשים ערביות, יש היארעות ושכיחות גבוהות של סוכרת. ניתן להסביר רק באופן חלקי את הסיכון העודף שנצפה על ידי שכיחות גבוהה של השמנת יתר. מניעה וטיפול יעיל בסוכרת, עם התאמה תרבותית, כמו גם שיתוף פעולה יעיל, הינם צורך עליון.

מקור: 

Jaffe A, Giveon S, Wulffhart L, Oberman B, Baidousi M, Ziv A, Kalter-Leibovici O.
Adult Arabs have higher risk for diabetes mellitus than Jews in Israel
PLoS One. 2017 May 8;12(5):e0176661. doi: 10.1371/journal.pone.0176661. eCollection 2017.

נושאים קשורים:  סוכרת,  סוכרת במגזר הערבי,  תסמונת מטבולית,  מדד מסת גוף,  מדד מסת הגוף,  השמנת יתר,  נשים ערביות,  מחקרים
תגובות