מחקרים

מאפייני המטופלים וסוג הטיפול הביולוגי משפיעים על איכות החיים של מטופלים עם ספחת

בעוד שתרופות ביולוגיות משפרות באופן משמעותי את איכות החיים של חולי ספחת, מידת השיפור מושפעת ממאפיינים רבים, ביניהם מין המטופלים, תחלואות נלוות והתרופה הביולוגית

טיפול בספחת (אילוסטרציה)

קיימות ראיות מוגבלות בלבד לגבי היעילות ההשוואתית של תרופות ביולוגיות לטיפול בספחת (Psoriasis) מבחינת איכות חיים הקשורה לבריאות (Health Related Quality of Life - HRQoL) במסגרת קלינית שגרתית.

נערך מחקר עוקבה פרוספקטיבי שבחן את השינויים ב-HRQoL על ידי המדד הדרמטולוגי לאיכות חיים (Dermatology Life Quality Index - DLQI) ו- EuroQoL-5Dי(EQ-5D), שני שאלונים שמולאו על ידי משתתפי המחקר לאחר שישה ו-12 חודשי טיפול. מודלים של רגרסיה רבת-משתנים פותחו על מנת לאתר גורמים הקשורים להשגת ציון 0/1 (המעיד על העדר השפעת המחלה על איכות החיים) בסולם DLQI ושיפורים בציוני EQ-5D.

2,152 מטופלים עם ספחת נכללו בניתוח הנתונים, מתוכם 1,239 השתמשו באדאלימומאב (Adalimumab - Humira),י517 באטנרצפט (Etanercept - Enbrel) ו-369 באוסטקינומאב (Ustekinumab - Stelara).י81% לא נחשפו קודם לכן לתרופות ביולוגיות.

עבור כלל עוקבת המטופלים, נצפה שיפור בחציון ציוני DLQI ו-EQ-5D, מ-18 (טווח בין-רבעוני: 13-24) ו-0.73 (0.69-0.80) בקו הבסיס, ל-2 (0-7) ו-0.85 (0.69-1.00) לאחר שישה חודשים, בהתאמה (p<0.0001). שיפורים דומים הושגו לאחר 12 חודשים.

לאחר 12 חודשים, מודלים של רגרסיה רבת-משתנים הראו כי מין נקבה, תחלואות רקע רבות, עישון וציון גבוה ב-DLQI או ציון נמוך ב-EQ-5D בקו הבסיס ניבאו סבירות נמוכה להשגת ציון 0/1 בסולם DLQI או שיפורים בציוני EQ-5D. בהשוואה לאדאלימומאב, מטופלים שטופלו באטנרצפט, אך לא אוסטקינומאב, נטו פחות להשגת ציון 0/1 בסולם DLQI. לא נמצא הבדל מובהק בין התרופות הביולוגיות השונות בסיכוי להשגת שיפור בציוני EQ-5D.

במסגרת קלינית שגרתית, תרופות ביולוגיות מביאות לשיפור ניכר באיכות החיים הקשורה לבריאות, אשר מושפעת מבחירת התרופה הביולוגית, הפרעות באיכות החיים בקו הבסיס, אורח החיים ותחלואות נלוות. ממצאי המחקר יכולים לסייע בבחירת הטיפול הביולוגי המיטבי עבור מטופלים ביחס לשיפורים הדרושים באיכות החיים הקשורה לבריאות.

מקור:

Iskandar IY, Ashcroft DM, Warren RB, Lunt M, McElhone K, Smith CH, Reynolds NJ, Griffiths CE
Comparative effectiveness of biologic therapies on improvements in quality of life in patients with psoriasis, British Journal of Dermatology, 2017, Mar 30

 

נושאים קשורים:  מחקרים,  ספחת,  איכות חיים,  איכות חיים דרמטולוגית,  איכות חיים הקשורה לבריאות,  תרופות ביולוגיות,  HRQoL,  DLQI,  EQ-5D,  אדאלימומאב,  הומירה,  אטנרצפט,  אנברל,  אוסטקינומאב,  סטלרה,  תחלואות רקע,  עישון
תגובות