מחקרים

רמות טסטוסטרון חופשי בקרב נשים צעירות קשורות בסיכון להתפתחות NAFLD כעבור שנים רבות

במחקר עוקבה בקרב נשים צעירות בארצות הברית נמצא כי ככל שרמות הטסטוסטרון החופשי בדם היו גבוהות יותר, גם בטווח התקין של הנורמה, נצפתה עלייה בהתפתחות כבד שומני שלא ע"ר אלכוהול (NAFLD) כעבור כעשרים שנה ממועד המדידה

כבד שומני, מיקרו-גרף (צילום: אילוסטרציה)

נשים צעירות עם היפראנדרוגניזם נמצאות בסיכון מוגבר להפרעות מטבוליות, ביניהן גם להתפתחות NAFLD, אולם עד כה לא היה ידוע האם רמות האנדרוגנים הגבוהות (בפרט טסטוסטרון חופשי) אחראי להופעת הNAFLD  או שמא מדובר בתוצר משני להפרעות המטבוליות הנוספות. כמו כן לא היה ידוע קיים קשר בין רמות טסטוסטרון חופשי להתפתחות NAFLD גם בקרב נשים ללא היפראנדרוגניזם.

החוקרים השתמשו בנתוני העוקבה של ה CARDIA STUDY, אשר הורכב מנשים בגילאי 18-30 בארצות הברית. רמות טסטוסטרון חופשי בדם נמדדו במהלך השנה השנייה למחקר והערכת המצאות NAFLD (שהודגם ע"י שימוש בCT בטן ללא חומר ניגוד בקרב הנשים שנבדקו) כעבור 25 שנה מהצטרפות לעוקבת המחקר. NAFLD הוגדר כliver attenuation <40יHU לאחר שלילת גורמים אחרים להצטברות שומן בכבד). האסוציאציה בין רמות הטסטוסטרון החופשי בדם לNAFLD הוערכה ע"י רגרסיה לוגיסטית.

נצפה קשר ישיר בין רמות גבוהות יותר של טסטוסטרון חופשי בדם (בתוך כלל העשירונים) בשנה השנייה למחקר לבין להתפתחות NAFLD בשנה ה25 למחקר (יחס סיכוי מתוקנן {adjusted odds ratio}י1.25, רווח בר סמך של 95%: 1.04-1.50, P=0.015), זאת לאחר תקנון לפקטורים אחרים היכולים להשפיע על התפתחות NAFLD –כולל  תנגודת לאינסולין, BMI, היקף מותניים ורמות ליפידים בדם. האסוציאציה נשמרה גם בקרב נשים ללא היפראנדרוגניזם.

לאור הממצאים קובעים החוקרים כי לרמות טסטוסטרון חופשי בדם, גם בטווח הנורמה, בקרב נשים צעירות, יש השפעה על התפתחות כבד שומני כעבור כשני עשורים. החוקרים מציינים כי יתכן ולשומן ויסרלי יש תפקיד מתווך בקשר בין 2 גורמים אלו בקרב נשים.

מקור: 

Sarkar M, Wellons M, Cedars MI, et al. Testosterone Levels in Pre-Menopausal Women are Associated With Nonalcoholic Fatty Liver Disease in Midlife. Am J Gastroenterol. 2017;112(5):755-762. doi:10.1038/ajg.2017.44.

נושאים קשורים:  מחקרים,  כבד שומני,  טסטוסטרון
תגובות