חדשות

מנכ"ל משרד הבריאות לשעבר קורא לפיטוריו של שר הבריאות יעקב ליצמן

פרופ' תיאו דב גולן, שכיהן כמנכ"ל המשרד בשנות ה-70, העביר ל"דוקטורס אונלי" רשימה משיחה שקיים אתו בתחילת השנה, שלטענתו יוצרת רושם שהוא "בז לתכנון ארוך טווח, סולד מהר"י ומתעמר יחד עם משרד האוצר בקופות החולים ב'תת-תקצוב מודע ומתוכנן".

סגן שר הבריאות ליצמן. צילום: פלאש 90

מנכ"ל משרד הבריאות לשעבר, פרופ' תיאו דב גולן, קורא לראש הממשלה לפטר את שר הבריאות יעקב ליצמן, בעקבות שיחה שקיים אתו בתחילה השנה, בה התרשם כי הוא "בז לתכנון ארוך טווח, סולד מהר"י ומתעמר יחד עם משרד האוצר בקופות החולים ב'תת-תקצוב מודע ומתוכנן".

במכתב שהעביר פרופ' גולן, שכיהן בשנות ה-70 כמנכ"ל משרד הבריאות, ל"דוקטורס אונלי", הוא מספר על פגישתו עם ליצמן, אותה ביקש לקיים כדי להציג את מצבה החמור של מערכת הבריאות הישראלית.

להלן מכתבו של פרופ' גולן, שמבוסס על רשימה שכתב על הפגישה מיד אחריה: "השר ישב בניחותא בהסבה קלה בכורסתו המשרדית שמאחורי שולחן העבודה, בעת שנכנסתי אליו. הודיתי לו על נכונותו להקדיש לי מזמנו ומסרתי לידיו העתק מן הריאיון העתונאי שנתתי לקראת כניסתי לתפקיד מנכ'ל משרד הבריאות לפני כ-30 שנה שכותרתו: 'לא באתי לכבות שריפות אלא למונען'.

"הצגתי בקיצור רב את עברי, תוך הדגשה שהסכמתי לקבל על עצמי תפקיד המנכ"ל בתנאי, שעקר עיסוקי יהיה מוקדש לתכנון פעילות המערכת לטווח רב-שנתי ארוך. זאת, כמשתלב היטב גם בפעילות האינטנסיבית אז של 'ארגון הבריאות העולמי' בהחדרת הרעיון הזה תוך השימוש בסיסמה: 'בריאות לכל בשנת 2000'. במסגרת זו גם יצאתי לביקור-לימודי קצר בבריטניה, שהפעילה אז 'תכנית חומש' מגובשת היטב למערכת הבריאות שלה: תכנית רב-שנתית המתארכת בשנה נוספת מידי שנה, תוך שילוב עדכונים מחוייבי המציאות המשתנה. בחזרתי מיניתי וועדה כבדת משקל לנושא, אך ה'קברניטים' דאז סרבו לאשר פעילותה.

"כאן נכנס השר לדבריי: 'גם אני בקרתי באנגליה, איני מתרשם'. והוסיף: 'בהיותי יו"ר ועדת הכספים נשלחתי כנציג ישראל לכנס של ה-OECD שהתקיים בוואשינגטון (באותה עת לא היתה ישראל חברה בארגון אלא "משקיפה" בלבד). בתום הדיון הצגתי ליו"ר שאלה: מה מכל אלה התבצע באמת? קהל המשתתפים פרץ בצחוק, והיו"ר הנהן באומרו שישנם אילוצים, מגיפות וכו'".

"המשכתי בהבאת דוגמה אחרת: כיום קיים מחסור בולט במומחים בגריאטריה. כדי שיהיה ברשות המערכת מומחה זוטר כזה, הכוונתו לכך צריכה להתחיל 12 שנה מראש. האם אין על המערכת לעודד ולכוון הכשרת מומחים לתחום זה היום, עקב התחזית הברורה של חסר צפוי שילך ויגבר עקב התהליך המתגבר של הזדקנות האוכלוסיה".

"התגובה: 'יש גריאטריים. יש חסר. הדברים מסתדרים'

"הבאתי דוגמה נוספת: בית-החולים "אסותא" באשדוד, שעל הקשיים בהקמתו הרצה לאחרונה פרופ' שוקי שמר בכנס איגוד מנהלי בתי-חולים. זהו מוסד המכיל כ-300 מיטות, אשר בנייתו הפיזית נמשכה כ- 10 שנים, והיום לקראת הפעלתו אין בו מלוא הצוות הרפואי הנדרש, עקב המחסור הקיים. כלומר, יש צורך בתכנון רב-שנתי ארוך.

"עברתי לשאלה נוספת בתחום זה: כבוד השר, הובטחה לך ב-2016 תוספת של 1,200 מיטות אישפוז חדשות שתוקמנה במשך 6 השנים הקרובות (2017 – 2022): האם קיימות במשרדך התוכניות המפורטות לגביהן, כגון בתי חולים חדשים ומיקומם הגיאוגרפי (מרכז/ פריפריה),או תוספת (בחלקן?) בבתי-חולים קיימים, חלוקת המיטות לתחומיהן ולמספרם וכו'. הוספתי, כי ידוע לי ממקורות פנימיים במשרד, כי אין עדיין תוכניות.

"התגובה: 'מי אמר שאין תוכניות?'

"הקשיתי: 'נאמר לי שאין תוכניות'

"תגובה: "מי שאמר לך כך, רצה לדחות אותך. יש תוכניות - הן אצלי'" (כאן הושיט השר את כף ידו הימנית והכניסה לכיס הפנימי במעילו שבקדמת החזה משמאל) וחזר והצהיר בפניי: 'כל התוכניות הן כאן, הן אצלי'

"ושוב שאלתי: האם פרסמת את תוכניותיך? הרי יש צורך להערך לקראתן, למשל להר"י, לקופות החולים?

"התגובה: 'להר"י? אין צורך"

"עברתי לנושא מרכזי אחר: "קפיטציה" – תקצוב. אמרתי, כי למיטב הבנתי וידיעתי ( בהסתמך על מאמרים של מומחים ב"כלכלת בריאות") שיטת ה"קפיטציה" אינה מופעלת כהלכה ו"מסורסת", בהיותה חסרת אלמנטים מסוימים בתחשיבה.

"התגובה: 'אני אומר לך שאין בעיות, אין בעיות בקפיטציה'.

"אני: גם הקופות טוענות כך גם האנשים שלך במינהל לתכנון איסטרטגי וכלכלי טוענים זאת, ובאוצר יש מי המקשיב להם?

"תגובה: 'אין בעיות בקפיטציה, אני אומר לך כך. הקופות כל שהן רוצות זה רק כסף, קופת מכבי רוצה כסף, אני לא אתן להן אף אגורה אחת'"

"עברתי לנושא האחרון שהצלחתי להעלות: בכוונתי להציע לך, וכך אני גם פועל, לשכנע את הר"י, מנכ"לי הקופות, איגוד הדיקנים לרפואה, איגוד מנהלי בתי החולים לחבור יחדיו (על אף ניגודי אינטרסים מסוימים ביניהם), ולהכין מסמך רב-פרקי (כל גוף מזווית ראיה שלו) לשם הגשתו לממשלה, על המערכת הקורסת מחד, ועל הצורך להתניע מיידית תהליך שיקומי, מאידך.

"התגובה: 'קופות החולים רוצות רק כסף... הר"י (בהבעת פנים של שעט-נפש) – זהו ארגון אשר צריך לעסוק אך ורק בעניני הרופאים, שכר הרופאים, כמו אבי ניסנקורן בהסתדרות הכללית ואילנה כהן בענייני אחיות".

"אני: "כבוד השר, לולא הר"י לא היתה קיימת כל מערכת הבריאות הציבורית הנודעת בעולם כלו בגלל הישגיה המעולים. גדולי הרופאים לדורותיהם עסקו בהקמתה ובהמשך בנייתה ובהתנדבות מופתית ומתמשכת. בין היתר, הקמתה והפעלתה של ה"מועצה המדעית" שלה, שהודות לפעילותה המבורכת ישנם דורות של מומחים במקצועות שונים.

"תגובה: 'הר'י, לא הביאה דבר, לא תרמה דבר. כן, ישנם רופאים טובים. המועצה המדעית אין מקומה בהר'י! מקומה במשרד הבריאות.

"אני: "רוח הרפואה. שבועת הרופא העברי. העקרון הראשון במעלה של "הצלת חיים" שוויונית לכל לעומת "איזון תקציבי", האם אינך מסכים לעליונות זו?

"המשך ביוזמת השר: "אתה אומר שרמת הרפואה הציבורית שלנו אינה טובה מספיק וחייבת תפנית... הייתי לאחרונה עם ראש הממשלה בביקור בסין. אתה יודע מהי תוחלת החיים שם? 76 שנים. ואני מסרתי להם שאצלנו היא 84 שנים. הרפואה שלנו בסדר, היא עולה על הסינית'".

בהצהרה זו של השר הסתימה הפגישה בלחיצת יד, כשאני אומר: "אני חולק מהותית על דיעותיך". התגובה :"אז מה, המערכת צריכה תיקונים".

ממשרד הבריאות בחרו שלא להגיב לכתבה. לא התקבלה תגובה מהר"י.

נושאים קשורים:  חדשות,  משרד הבריאות,  פרופ' תיאו דב גולן,  שר הבריאות יעקב ליצמן,  מכתב,  פיטורים,  ראש הממשלה בנימין נתניהו
תגובות
 
אנונימי/ת
25.06.2017, 10:06

אוי, תתבגר....

אנונימי/ת
25.06.2017, 10:34

מי שמכיר את כבוד פרופ' תיאו דב גולן צוחק...
איש מלא טענות כרימון, ומדומיין.
רק כשהוא היה במשרד הבריאות הכל תפקד טוב, תבררו...

אנונימי/ת
25.06.2017, 10:46

בנושא של המועצה המדעית אני דווקא מסכים עם ליצמן. הדבר הזה גם סתם יוצר סרבול בכל פעם שמישהו רוצה להתחיל התמחות, או לסיים התמחות ולקבל תעודה. זה צריך להיות תפקידו של הרגולטור.

אנונימי/ת
25.06.2017, 16:11

לא קראתי, אבל
שיעבירו את כל התקציבים לישיבות, להתנחלויות ולחרדים אל הטיפול בחולים ולקידום הרפואה.
אין בעיה תקציבית, יש אי התאמה של חלוקת התקציב

אנונימי/ת
25.06.2017, 16:18

זה ממש לא רלוונטי לעניין. הכסף שעובר לגורמים שמנית (בין אם בצדק או לא) אינו תלוי בשר בריאות כזה או אחר, אלא בהסכמים קואליציונים בהתאם לכוח המיקוח של כל מפלגה.
אז אולי להבא כדאי שכן תקרא לפני שאתה מגיב

לכל הביקורתיים האנונימים והמלעיזים:
*במכתבי לא ציינתי כי בימי כהונתי כמנכ'ל הכל היה תקין!
היפוכו של דבר - התניתי ובכתב לשרת הבריאות דאז את נכונותי לקבלת המנוי היא בכך ,שהדגש בפעילותי יהיה קידום התכנון לטווח ארוך (בתשתיות, בהכשרת כח-אדם המתאים לתחזיות עתידיות,ובתקצוב הולם למטלות).
עדות לכך היא הכותרת במעריב (משלהי 1986) : "לא באתי לכבות שריפות אלא למונען".
לשם כך מיניתי וועדה מקצועית נכבדת כולל נציג ה- WHO האיזורי (אירופה).
ארגון הבריאות עסק אז נכבדות בכך תחת הכותרת "בראות לכל בשנת 2000".
כאשר התרבו הקשיים מצד ה"קברניטים" בפעילותי הזאת ,ולמרות הגיבוי מ-WHO הגעתי להחלטה : "מיצאי לך מנכ'ל אחר".
* מאז, ולאורך השנים שחלפו (30 ש.) ממשיכה מערכת הבריאות הציבורית להתדרדר,והגיע למצב של "סף קריסה" לא רק במילות האזהרה של הר'י, אלא גם בפרסומים הרשמיים של מבקר המדינה ונגידת בנק-ישראל.
*שר הבריאות הנוכחי הינו הגרוע מכל אלה שראיתי ב-60 שנות נסיוני במערכת הבריאות הציבורית:
הינו מרבה בהכרזות סרק שאין מאחוריהן ישום.
הינו מרבה בפעילות של"טלאי על גבי טלאי", שאין מאחוריהן כל מדיניות ברורת יעדים לאומיים.
הינו מתבכיין מעל כל במה ציבורית על העדר כסף.
זאת, כדוגמה הפוכה ומעוררת קנאה של שר התחבורה ומשרדו המציגים תנופה חסרת השוואה לבנית תשתיות תחבורתיות בכל רחבי הארץ (מרכז ופריפריה כאחת).
הוא אינו מתבכיין אלא "נלחם כאריה" (אנא,שוחחו עם אנשי לשכתו) להשגת המימון הנדרש ורב ההיקף לתוכניות ארוכות טווח של עשרות שנים : בחלקו מתקציב המדינה (זה המיעוט) ובחלקו הניכר מימון חוץ-תקציבי שאף אינו זקוק לאישור הכנסת ואגף תקציבים באוצר, אלא זקוק לאישור החשב הכללי באוצר ושר האוצר.
השיטה נקראת PPP שמשמעותה בתרגום "שותפות ציבורית והון פרטי".
במשרד הבריאות אין מימון כזה.
*יש שיטענו שכל זאת נובע ממעמדו הנכבד של ישראל כץ במפלגתו , הליכוד.
אך מעמדו הפוליטי של יעקב ליצמן - אין מי שיווה לו. הוא בזכות 2 קולות מפלגתו מהווה את כף המאוזניים של הקואליציה בממשלה הנוכחית.
ראש מערכת הבריאות הציבורית איו מעונין בשיקומה. אינו רוצה כלל להלחם בעבורה.
אדישותו הציבורית המוחלטת לנוכח "משבר הדסה" הטראגי שאין כמותו,ואי-התערבותו בפתרונו המיידי תוך הסתייעות בהר'י (שנואת נפשו) היה מביא במדינה נאורה לפיטוריו ע'י ראש הממשלה (יתכן ורצוי היה שיתפטר ביוזמתו).
אני מוכן עם כל אחד מן האנונימים ,או אף עם כולם יחדיו לקיים דיון רגוע, קולגיאלי ומקצועי - האם איש מכם מוכן לכך?
בכל הכבוד , פרופ' תיאו דב גולן

אנונימי/ת
27.06.2017, 00:51

קשקושים..
אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה...
אבל נו באמת.. בזכות הר"י אני רופא... הר"י... נו באמת..
אסותא חוסר ברופאים...
עוד כל מיני קשקושי סרק

בוקר טוב אדון גולן.. יש לנו רופאים מצוינים לא בזכות הרי ויש חוסר בגריאטרים כי פשוט המקצוע כנראה לא קוסם כל כך לאנשים ועם פחות תחום להתפתח..

ועם כל הכבוד לך ולהרי שלך.... ליצמן הוא זה שהתעקש על 18 שעות תורנות מקסימום בשביתה האחרונה ואתה וההרי שלך עמדתם בפרץ כנגד שחס ושלום יעשו פחות...

אנונימי/ת
26.06.2017, 23:54

הכותרת מטעה!

אנונימי/ת
27.06.2017, 07:03

איבדת אותי כשהתחלת לדבר בשבחי הר"י. מדובר בגוף מסורבל ומושחת שבגד במרבית הרופאים בשביתה האחרונה עם הסכם מביש שדואג לשמנת של הרופאים כמו שטראמפ דואג רק לאליטה.
כל השאר הוא מזעזע וצריך לפטר את ליצמן לא רק בגלל הדברים שנמנו כאן (אף על פי שכל הכתבה נשמעה כמו התבכיינות שצריך לפטר את ליצמן כי הוא לא רצה להקשיב לפרופ גולן), אלא צריך לפטר אותו בגלל הקשרים שלו עם חברות הטבק וההיעלמות המוחלטת שלו ממלחמה בעישון שהורג אלפי ישראלים בכל שנה. על זה הוא צריך להיות מפוטר ואולי גם יותר מכך לאחר חקירת משטרה.