מחקרים

אבחון חולי קרוהן וקוליטיס כיבית על בסיס אפיון גנטי

מחקר ביצע שימוש בפרופיל ביטוי mRNA, הקשור בתגובה חיסונית מסוג 2, מדגימות מוקוזה רקטלית של חולים פדיאטריים, על מנת להבחין בין חולי קרוהן לקוליטיס כיבית ולבחון האם רמות הביטוי קשורות בתוצאים קליניים

29.05.2017, 15:15
קרוהן, גנטיקה (אילוסטרציה)

קיימת מחלוקת לגבי התפקיד של תגובה חיסונית מסוג 2 בפתוגנזה של קוליטיס כיבית וקיים מיעוט מידע מחולים שטרם קיבלו טיפול. חוקרים בחנו האם גנים הקשורים בתגובה חיסונית מסוג 2 במוקוזה האינטסטינלית מבוטאים ביתר בחולים פדיאטריים עם קוליטיס כיבית שטרם קיבלו טיפול, לעומת חולים עם קוליטיס הקשורה במחלת קרוהן ולעומת משתתפים ללא מחלת מעי דלקתית - והאם רמות הביטוי של הגנים קשורות בתוצאים קליניים.

החוקרים השתמשו ב-RT-PCR על מנת לנתח דפוסי ביטוי mRNA במוקוזה הרקטלית של 138 חולים פדיאטריים שטרם קיבלו טיפול עם IBD ומחלה מקרוסקופית ברקטום וב-49 ילדים ללא IBD (ביקורת) שנרשמו למחקר פרוספקטיבי תצפיתי רב-מרכזי בין השנים 2008-2012. התוצאות תוקפו באנליזת RT-PCR ממדגם עצמאי של 34 חולים פדיאטריים עם IBD ומחלה מקרוסקופית רקטלית ו-17 מקרי ביקורת מבית החולים הפדיאטרי בסינסנטי, ארה"ב.

החוקרים מדדו עלייה מובהקת סטטיסטית ב-mRNA הקשורה בתגובה חיסונית מסוג 2 (IL5, IL13, IL13RA2) ותגובה חיסונית מסוג 17 (IL17A ו-IL23) בדגימות מוקוזה מחולי קוליטיס כיבית לעומת חולים עם מחלת קרוהן במעי הגס. במודל רגרסיה עלייה בביטוי IL5 ו-IL17A, עזרה להבדיל בין חולים עם קוליטיס כיבית לחולים עם קרוהן במעי הגס (P=0.001; אזור מתחת לעקומה, 0.72).

החוקרים זיהו דפוס ביטוי גנטי בדגימות רקטליות בחולים עם קוליטיס כיבית המאופיינת על ידי זיהוי mRNA של IL13 שניבאה תגובה לטיפול לאחר שישה חודשים (יחס סיכויים, 6.469; רווח בר-סמך 95%, 1.553-26.94) תגובה קלינית לאחר 12 חודשים (יחס סיכויים, 6.125; רווח בר-סמך 95%, 1.330-28.22) ורמיסיה לאחר 12 חודשים (יחס סיכויים, 5.333; רווח בר-סמך 95%, 1.132-25.12).

החוקרים זיהו כי באנליזה של דגימות רקטליות מחולים עם IBD שטרם קיבלו טיפול, ישנה הפעלה של תגובה חיסונית מסוג 2 במהלך הביטוי הראשוני של קוליטיס כיבית. החוקרים הצליחו להבחין בין חולים עם קוליטיס כיבית לחולים עם מחלת קרוהן במעי הגס על בסיס ביטוי מוגבר של גנים המתווכים תגובה חיסונית מסוג 2 ו-17. ביטוי מוגבר של גנים המתווכים תגובה חיסונית מסוג 2 קשורים בתגובה לטיפול ורמיסיה בחולים פדיאטרים עם קוליטיס כיבית.

מקור:

Rosen, M.J. et al. (2017) Gastroenterology.  152(6), 1345.

נושאים קשורים:  מחקרים,  קוליטיס,  IL5,  IL13,  IL17A,  תגובה חיסונית מסוג 2,  תגובה חיסונית מסוג 17.,  מחלת קרוהן
תגובות