FDA

ה- FDA אישר את פמברוליזומאב (קיטרודה) לטיפול קו ראשון משולב בסרטן ריאות מתקדם מסוג התאים שאינם קטנים (NSCLC) ואינם קשקשיים

אישור ה- FDA התבסס על תוצאות מחקר ה- KEYNOTE-21, עוקבת G, שהראו שיעורי תגובה גבוהים והישרדות ממושכת עם הוספת פמברוליזומאב (קיטרודה) לטיפול עם פמטרקסד (אלימטה) וקרבופלטין במטופלים עם סרטן ריאות מתקדם מסוג התאים שאינם קטנים ואינם קשקשיים, שלא קיבלו טיפול קודם

28.05.2017, 10:51
shutterstock) Small-cell lung cancer of a human)

מנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA) העניק אישור מואץ לשימוש בפמברוליזומאב (Pembrolizumab - Keytruda), יחד עם פמטרקסד (Pemetrexed - Alimta) וקרבופלטין (Carboplatin), לטיפול במטופלים עם סרטן ריאות גרורתי מסוג התאים שאינם קטנים ואינם קשקשיים (non-small cell lung cancer - NSCLC).

אישור ה- FDA התבסס על תוצאות מחקר KEYNOTE-21, שהיה מחקר רב-עוקבות ורב-מרכזי עם תווית פתוחה והקצאה אקראית. 123 מטופלים עם NSCLC מקומי-מתקדם או גרורתי והיסטולוגיה שאינה קשקשית, שלא קיבלו טיפולים קודמים למחלה זו, גויסו למחקר והוקצו אקראית לקבלת 200 מ"ג פמברוליזומאב אחת לשלושה שבועות בשילוב עם פמטרקסד וקרבופלטין למשך ארבעה מחזורים, ואחריהם פמברוליזומאב למשך עד 24 חודשים (n=60), או לפמטרקסד וקרבופלטין בלבד (n=63). מטופלים בשתי זרועות הטיפול הורשו, בהסכמת החוקרים, לקבל טיפול אחזקתי עם פמטרקסד. הקצאת הטיפול רובדה לפי סטטוס ביטוי PD-L1י( [tumor proportion score - TPS]י<1% לעומת TPSי≥1%).

נצפה שיפור בשיעור התגובה הכללית (overall response rate - ORR) ובהישרדות ללא התקדמות (progression-free survival) בקרב מטופלים שהוקצו לפמברוליזומאב עם פמטרקסד וקרבופלטין, עם ORR שעמד על 55% (95% רווח בר סמך: 42%-68%) בקבוצת הפמברוליזומאב עם פמטרקסד וקרבופלטין ו- 29% (18%-41%) בקבוצת הפמטרקסד וקרבופלטין בלבד (p=0.0032). מבין המטופלים שהגיבו לטיפול, שיעור המטופלים שתגובתם נמשכה שישה חודשים או יותר היה 93% בקבוצת הפמברוליזומאב עם פמטרקסד וקרבופלטין ו- 81% בקבוצת הפמטרקסד וקרבופלטין בלבד. יחס הסיכון (hazard ratio - HR) של PFS היה 0.53 (95% רווח בר סמך: 0.31-0.91, p=0.0205) וחציון PFS היה 13.0 חודשים (8.3 עד ערך שעוד לא הושג) בקבוצת הפמברוליזומאב עם פמטרקסד וקרבופלטין ו- 8.9 חודשים (4.4-10.3) בקבוצת הפמטרקסד וקרבופלטין בלבד.

ניתוחי גישוש (exploratory analyses) של ORR בוצעו בתתי-קבוצות שהוגדרו לפי ביטוי PD-L1י(TPSי<1% לעומת TPSי≥1%): בקרב מטופלים עם TPSי<1%, ORR היה 57% בקרב מטופלים שהוקצו לפמברוליזומאב עם פמטרקסד וקרבופלטין ו- 13% בקרב מטופלים שהוקצו לפמטרקסד וקרבופלטין בלבד; בקרב מטופלים עם TPSי≥1%, ORR היה 54% ו- 38%, בהתאמה.

תופעות לוואי נצפו בשכיחות גבוהה יותר בעוקבת G בקרב מטופלים שהוקצו לפמברוליזומאב עם פמטרקסד וקרבופלטין, בהשוואה לפמטרקסד וקרבופלטין בלבד. תופעות לוואי חמורות אירעו ב- 41% מהמטופלים שהוקצו לפמברוליזומאב עם פמטרקסד וקרבופלטין, לעומת 28% מהמטופלים שהוקצו לפמטרקסד וקרבופלטין בלבד. תופעות הלוואי השכיחות ביותר, בכל דרגת חומרה, שאירעו בקרב מטופלים שהוקצו לפמברוליזומאב היו תשישות (71%), בחילות (68%) ועצירות (51%). תופעות הלוואי השכיחות ביותר בדרגות 3-4 שאירעו בתגובה לטיפול עם פמברוליזומאב היו תשישות (3.4%), קשיי נשימה (3.4%), בחילות (1.7%), הקאות (1.7%), שלשולים (1.7%) ופריחה (1.7%). 10% מהמטופלים הפסיקו את הטיפול בפמברוליזומאב עקב תופעות הלוואי, כאשר הסיבה השכיחה ביותר להפסקת הטיפול היתה פגיעה כלייתית חריפה (3.4%).

תופעות לוואי של הטיפול בפמברוליזומאב הקשורות לפעילות החיסונית כוללות: פניאומוניטיס, דלקת מעיים, דלקת כבד, הפרעות בפעילות ההורמונלית ופגיעה כלייתית חריפה. יש לשקול לפי חומרת תופעות הלוואי האם לעשות הפסקה זמנית או קבועה בטיפול והאם יש להתחיל טיפול בסטרואידים.

המינון המומלץ של פמברוליזומאב (קיטרודה) לטיפול ב- NSCLC מתקדם, בקו טיפול ראשון, הוא 200 מ"ג בעירוי ורידי כל שלושה שבועות עד להתקדמות המחלה או הופעת רעילות בלתי נסבלת, או טיפול במשך עד 24 חודשים בקרב מטופלים שמחלתם אינם ממשיכה להתקדם.  אישור ה- FDA להתוויה החדשה לפמברוליזומאב ניתן לענקית התרופות מרק.

מקור:

https://www.fda.gov/Drugs/InformationOnDrugs/ApprovedDrugs/ucm558048.htm?source=govdelivery&utm_medium=email&utm_source=govdelivery

נושאים קשורים:  FDA,  פמברוליזומאב,  קיטרודה,  סרטן ריאות גרורתי,  סרטן ריאות שלתאים שאינם קטנים,  NSCLC,  פמטרקסד,  אלימטה,  קרבופלטין,  מחקר KEYNOTE-21,  PD-L1,  שיעור תגובה כללית,  הישרדות ללא התקדמות,  פגיעה כלייתית חמורה,  מחקרים
תגובות