מחקרים

הזרקת גלוקוקורטיקואידים תוך דיסקית עבור מטופלים עם כאב גב תחתון כרוני הקשור עם דיסקופתיה פעילה

בכאב גב כרוני הקשור עם דיסקופתיה פעילה, הזרקה חד פעמית תוך דיסקית של גלקוקוקורטיקואידים הפחיתה את עוצמת כאב הגב לאחר חודש, אבל לא לאחר 12 חודשים

24.05.2017, 10:05

דיסקופתיה פעילה (Active discopathy) קשורה עם פנוטיפ ספציפי של כאב גב תחתון כרוני. לדלקת מקומית יש תפקיד בתסמינים הקשורים לדיסקופתיה הפעילה. מחקר חדש בוצע במטרה להעריך את היעילות של הזרקה חד פעמית תוך דיסקית של גלקוקוקורטיקואידים למטופלים עם כאב גב תחתון כרוני הקשור עם דיסקופתיה פעילה.

המחקר הינו מחקר פרוספקטיבי, קבוצות מקבילות, כפול סמיות, מבוקר, אקראי, שנערך בשלושה מרכזים שלישוניים בצרפת. במחקר נכללו 135 מטופלים עם כאב גב תחתון כרוני עם דיסקופתיה פעילה שנצפתה ב-MRI.

ההתערבות הוגדרה כהזרקה חד פעמית תוך דיסקית של גלקוקוקורטיקואידים (25 מ"ג Prednisolone acetate) במהלך דיסקוגרפיה (discography)י(67 מטופלים) או דיסקוגרפיה בלבד (68 מטופלים).

התוצא הראשוני שנמדד היה שיעור המטופלים עם חומרת כאב גב תחתון פחות מ-40 על מדד מספרי הנע מ-0 (אין כאב) ל-100 (כאב מקסימלי) בקפיצות של 10, ב-48 השעות האחרונות, חודש לאחר ההתערבות. התוצאים המשניים שנמדדו היו חומרת כאב גב תחתון ונוכחות דיסקופתיה פעילה ב-MRIי12 חודשים לאחר ההתערבות, והגבלות בפעילות הקשורות לעמוד השדרה, איכות חיים הקשורה לבריאות, חרדה ודיכאון, מצב תעסוקתי ושימוש במשככי כאבים או NSAID חודש ו-12 חודשים לאחר ההתערבות.

כל המטופלים שעברו רנדומיזציה נכללו באנליזה הראשונית לצרכי יעילות. לאחר חודש מההתערבות, שיעור המגיבים (דירוג חומרת הכאב נמוך מ-40) היה גבוה יותר בקרב קבוצת ההזרקה [36 מתוך 65 מטופלים (55.4%)] בהשוואה לקבוצת הבקרה [21 מתוך 63 מטופלים (33.3%)] (Absolute risk differenceי22.1 percentage pointsי; 95%CI 5.5-38.7י; p=0.009). לא נמצא הבדל בין הקבוצות בחומרת הכאב לאחר 12 חודשים ובמרבית התוצאים המשניים שנמדדו לאחר חודש ו-12 חודשים מההתערבות.

מסקנת החוקרים הייתה כי בכאב גב כרוני הקשור עם דיסקופתיה פעילה, הזרקה חד פעמית תוך דיסקית של גלקוקוקורטיקואידים הפחיתה את עוצמת כאב הגב לאחר חודש, אבל לא לאחר 12 חודשים.

מקור:

Nguyen C, Boutron I, Baron G, Sanchez K, Palazzo C, Benchimol R, et al. Intradiscal Glucocorticoid Injection for Patients With Chronic Low Back Pain Associated With Active Discopathy: A Randomized Trial. Ann Intern Med. 2017;166:547-556. doi: 10.7326/M16-1700

נושאים קשורים:  מחקרים,  כאב גב,  כאב גב תחתון,  סטרואידים,  גלוקוקורטיקואידים,  הזרקה תוך דיסקית
תגובות