מחקרים

היעילות בעולם האמיתי של אומביטסוויר, פריטפרוויר, ריטונוויר ודסובוויר בחולים המקבלים טיפול עם תחליפי אופיאטים

המחקר התצפיתי LIFE-C בוצע על מנת להעריך את הבטיחות, היעילות ואיכות החיים הקשורה בבריאות בתת קבוצה של חולים המקבלת אומביטסוויר, פריטפרוויר, ריטונוויר ודסובוויר

22.05.2017, 09:18

שיעור ניכר מחולי ה-HCV הכרוני מקבלים טיפול עם תחליפי אופיאטים אך קיים מיעוט מידע בנוגע לתת אוכלוסייה זו של חולים. LIFE-C  הינו מחקר תצפיתי, לא התערבותי שבוצע בחולים עם HCV כרוני המקבלים אומביטסוויר, פריטפרוויר, ריטונוויר ±דסובוויר ו-±ריבווירין. החוקרים בחנו את הבטיחות, היעילות ואיכות החיים הקשורה בבריאות בקבוצת חולים זו בהשוואה לחולים ללא טיפול עם תחליפי אופיאטים.

במחקר השתתפו חולים מבוגרים עם HCV כרוני המקבלים אומביטסוויר, פריטפרוויר, ריטונוויר ±דסובוויר ו-±ריבווירין על פי ההתוויות המאושרות. נתונים דמוגרפיים כללו שאלוני מילוי עצמי על מנת להעריך איכות חיים. מעקב אחר החולים נעשה על פי החלטת הרופא המטפל ולפי ההנחיות הקליניות.

המחקר החל בדצמבר 2015 והיה פתוח להרשמה עד ה-31 לדצמבר 2016. נכון ל-5 לאוקטובר 2016, 384 חולים נרשמו. מידע מספק עבור מאפייני בסיס, בטיחות, יעילות/איכות חיים נאסף מ-355, 124 ו-123 חולים בהתאמה. בתחילת המחקר, 12.1% מהחולים קיבלו טיפול עם תחליפי אופיאטים. חולים אלו הציגו התפלגות גנוטיפית כדלקמן: 51.2%, 34.9 ו-13.9% לתת גנוטיפים 1a, 1b ו-4 בהתאמה.  בניגוד לכך, בחולים ללא טיפול עם תחליפי אופיאטים ההתפלגות הייתה 25.6%, 63.8% ו-10.6% לגנוטיפים 1a, 1b ו-4, בהתאמה.

לא נצפתה הפסקת טיפול בחולים עם תחליפי אופיאטים. תגובה וירולוגית ממושכת בחולים עם מידע מספק הייתה 92.3% בחולים עם תחליפי אופיאטים ו-97.8% בחולים ללא. 37.5% ו-24.1% מהחולים עם ובלי תחליפי אופיאטים דיווחו על תופעות לוואי כאשר הנפוצות ביותר בשתי הקבוצות היו עייפות ופריחה. איכות חיים שהוערכה על ידי שאלון FACIT-F, יכולת פעילות גופנית ו-PRISM היו נמוכים יותר בקבוצה עם תחליפי אופיאטים בתחילת המחקר. לאחר הגעה ל-SVR12 איכות חיים השתפרה בשתי הקבוצות.

מסקנת החוקרים היא כי אומביטסוויר, פריטפרוויר, ריטונוויר ± דסובוויר ו-±ריבווירין מביאים לשיעורי SVR12 גבוהים עם סבילות טובה בחולים עם וללא טיפול עם תחליפי אופיאטים בתנאי ה"עולם האמיתי".

מקור:
Teuber, G. et al. (2017) Journal of Hepatology. 66, S333.

נושאים קשורים:  מחקרים,  HCV,  ribavirin,  שחמת,  HCV 1b,  אומביטסוויר,  פריטפרוויר,  ריטונוויר,  דסובוויר,  ריבווירין,  Abbvie,  אופיאטים
תגובות