מחקרים

סיכון מוגבר לממאירות שנייה בקרב מחלימים ממחלת הודג'קין

במחקר עוקבה שבדי נמצא כי קיים סיכון לא מבוטל להופעת ממאירות שנייה בקרב מחלימים ממחלת הודג'קין, בפרט במטופלים להם סיפור משפחתי של ממאירות

לימפומה ע"ש הודג'קין (מקור: ויקיפדיה)
לימפומה ע"ש הודג'קין (מקור: ויקיפדיה)

ההתקדמות בטיפול במחלת הודג'קין הובילה לעלייה בהישרדות המטופלים ללא עדות למחלה פעילה, אולם במחיר של עלייה בהופעת ממאירויות נוספות בקרב המחלימים. במחקר זה בחנו החוקרים את הסיכון היחסי של מחלימי מחלת הודג'קין להתפתחות ממאירות שנייה וכן בחנו את ההשפעה של סיפור משפחתי על התפתחות ממאירות באוכלוסייה זו.

החוקרים בחנו את ה-Swedish Family Cancer Project Database ואיתרו 9,522 מחלימים ממחלת הודג'קין שאובחנו בין השנים 1965-2012. לכלל המטופלים בוצע חישוב של Standardized Incidence Ratio) SIR) וכן Cumulative Incidence של ממאירות שניה בהשוואה בין מטופלים עם וללא סיפור משפחתי של ממאירות בהתאם למקור הממאירות השנייה.

בסך הכל, הסיכון להופעת ממאירות שנייה במחלימים ממחלת הודג'קין עלה פי 2.39 (רווח בר סמך של 95%; 2.29-2.53). ההארעות המצטברת להופעת סרטן שד במשך 30 שנה בקרב מחלימות שאובחנו עם מחלת הודג'קין מתחת לגיל 35 עמדה על 13.8%. סך כל הסיכון להופעת ממאירות שנייה עלה פי 1.3 בקרב מחלימים עם סיפור משפחתי של ממאירות ביחס לאלו ללא סיפור משפחתי (P<0.001), עם עלייה בסיכון פי 3.3 במקרי סרטן ריאה, פי 2.1 בסרטן מעי גס ורקטום ופי 1.8 בסרטן שד.

לאור הממצאים קובעים החוקרים כי למחלימים ממחלת הודג'קין ישנו סיכון לא מבוטל להופעת ממאירות שנייה. הסיכון עולה עוד יותר בקרב מטופלים עם סיפור משפחתי של ממאירות.

מקור:
Sud A, Thomsen H, Sundquist K, Houlston RS, Hemminki K. Risk of Second Cancer in Hodgkin Lymphoma Survivors and Influence of Family History. J Clin Oncol. 2017;35(14): 1584-1590

נושאים קשורים:  מחקרים,  HODGKIN'S DISEASE,  SECONDARY MALIGNANCY,  SURVIVORS
תגובות