יחידה אבטחה ארצית שתכלול עשרות שוטרים שיהיו פזורים בבתי חולים ברחבי הארץ תהיה אחראית למניעת אלימות כלפי רופאים ואנשי-צוות רפואי; כך דיווח הבוקר (ה') העיתון "ידיעות אחרונות". לפי הדיווח, עד סוף השנה יגויסו 26 שוטרים ליחידה החדשה, שתפעל תחת פיקוח משרדי הבריאות האוצר. השוטרים יוצבו ב-15 בתי חולים כלליים ברחבי הארץ.

ועדת שרים בראשות השר לביטחון הפנים גלעד ארדן אישרה את תכניות הקמת היחידה, לאחר שהוצגו לה תוצאות הפיילוט שנערך בשנה האחרונה בשישה בתי חולים ממשלתיים שבהם הוצבו תשעה שוטרים. בעקבות הפיילוט ירד באופן משמעותי מספר מקרי האלימות כלפי רופאים ואחיות.

בנוסף, הסגל הרפואי בבתי החולים שבהם בוצע הפיילוט דיווח, במסגרת סקר שנערך לבחינת תוצאות הפיילוט, כי הצבת השוטרים-המאבטחים העלתה אצלם את תחושת הביטחון.

מהסקר עלה, כי יותר ממחצית הנשאלים מקרב הצוותים הרפואיים נחשפו לאילמות מילולית ב-2016. ב-33% מהמקרים הגורם לאלימות היה כעס על זמן המתנה ממושך לטיפול מצד מטופלים ובני משפחה או מלווים שהגיעו עמם לבית החולים, בעיקר לחדר המיון. ב-4% מהמקרים האלימות היתה עקב חוסר שביעות רצון מתוצאות בדיקה או משעות הביקור.

בדיון על הקמת היחידה החדשה דווח לשרים, כי ב-2015 התרחשו במרכז הרפואי "איכילוב" בתל-אביב 649 מקרי אלימות כלפי סגל רפואי. עם זאת, לאחר הצבת השוטרים המאבטחים במסגרת הפיילוט ירד ב-2016 מספר המקרים ל-404. ב"רמב"ם" בחיפה נרשמו ב-2015 412 מקרים, אך ב-2016, לאחר הצבת השוטרים המאבטחים, ירד המספר ל-169. ב"הלל יפה" בחדרה נרשמה ירידה במספר האירועים מ-61 ב-2015 ל-42 ב-2016. ב"אסף הרופא" נרשמה ירידה קלה בלבד: מ-101 מקרים ב-2015 ל-92 ב-2016.

בדיווח הבוקר מצוטט השר ארדן, שאמר לעיתון: "התוכנית החדשה הכרחית כדי להתמודד עם בעיית האלימות כלפי הסגלים הרפואיים בבתי החולים ברחבי הארץ. זו חובתנו המוסרית להעניק ביטחון לאנשים שמצילים חיי אזרחים במסגרת עבודתם במחלקות הרפואיות. ראינו בפתרון בעיית האלימות הזאת כלפי סגל רפואי גם אתגר חברתי חשוב, כי חיי הסגל הרפואי בבתי החולים אינם הפקר. נבנתה תכנית מקצועית כדי לתת את הביטחון הדרוש לאלו שעוסקים בטיפול בחולים".