מחקרים

תורשה וסיכונים הקשורים עם הופעה מוקדמת של יתר לחץ דם

הופעה מוקדמת של יתר לח"ד, ולא הופעה מאוחרת, בקרב הורים הינה בעלת קשר חזק ליתר לח"ד בצאצאים, וקשורה עם סיכון מוגבר לתמותה קרדיווסקולרית וקורונרית

16.05.2017, 17:32
למעט יתר-לחץ דם, נמצאו פערים סטטיסטיים מובהקים
יתר לחץ דם (צילום: אילוסטרציה)

אנליזה חדשה בוצעה במטרה לקבוע את התפקיד של הופעה מוקדמת לעומת מאוחרת של יתר לחץ דם כסיכון ליתר לחץ דם בצאצאים ותמותה קרדיווסקולרית. האנליזה מבוססת על מחקר Framingham Heart Study - מחקר עוקבה רב דורי פרוספקטיבי. במחקר נכללו שני דורות של משתתפים ובוצעו מדידות לחץ דם במספר סדרות של בדיקות לאורך 6 עשורים: 3,614 משתתפים מהדור הראשון עם נתוני תמותה ו-1,635 משתתפים מהדור השני ללא יתר לח"ד בבסיס עם נתונים זמינים על לחץ דם הורי.

התוצא הראשוני שנמדד היה הקשר בין הופעה מוקדמת של יתר לח"ד אצל ההורים (גיל < 55) עם היארעות של יתר לח"ד בצאצאים, על ידי שימוש באנליזה רגרסיבית, והקשר של גיל הופעת יתר לח"ד ותמותה מסיבה ספציפית על ידי שימוש במבנה מקרה (תמותה קרדיווסקולרית) - ביקורת (לא תמותה קרדיווסקולרית).

בקרב משתתפים מהדור השני, הורה אחד או שניים שסבלו מהופעה מאוחרת של יתר לח"ד לא העלה את הסיכון ליתר לח"ד, בהשוואה לחוסר הורים שסובלים מיתר לח"ד. לעומת זאת, ה-Hazard ratio של יתר לחץ דם היה 2.0 (95%CI 1.2-3.5) ו-3.5 (95%CI 1.9-6.1) בקרב משתתפים עם הורה אחד או שניים שסבלו מהופעה מוקדמת של יתר לח"ד, בהתאמה. בקרב משתתפים מהדור הראשון, 1,151 מקרי תמותה קרדיווסקולרית אירעו (כולל 630 מקרי תמותה קורונריים). הסיכוי לתמותה קרדיווסקולרית גדל בצורה לינארית עם ירידה בגיל ההופעה של יתר לח"ד (p<0.001 למגמה). בהשוואה עם משתתפים ללא יתר לח"ד, הופעת יתר לח"ד בגיל צעיר מ-45 היה עם Odds ratio  של 2.2 (1.8-2.7) לתמותה קרדיווסקולרית ו-2.3 (1.8-2.9) לתמותה קורונרית. (p≤0.002 להבדלים בין הופעת יתר לח"ד מתחת לגיל 45 או מעל גיל 65).

הופעה מוקדמת של יתר לח"ד, ולא הופעה מאוחרת, בקרב ההורים הייתה בעלת קשר חזק ליתר לח"ד בצאצאים. הופעה מוקדמת של יתר לח"ד בהשוואה להופעה מאוחרת הייתה קשורה עם סיכון מוגבר לתמותה קרדיווסקולרית ובעיקר קורונרית. ממצאים אלו מציעים שעשוי להיות חשוב להבדיל בין הופעה מוקדמת למאוחרת של יתר לח"ד כגורם משפחתי כאשר מעריכים סיכון של מטופל/ת ליתר לח"ד, וכסיכון ספציפי של יתר לח"ד כאשר מעריכים סיכון לתוצאים קרדיווסקולרים בקרב מבוגרים עם אבחנה של יתר לח"ד.

מקור:
Niiranen Teemu J, McCabe Elizabeth L, Larson Martin G, Henglin Mir, Lakdawala Neal K, Vasan Ramachandran S et al. Heritability and risks associated with early onset hypertension: multigenerational, prospective analysis in the Framingham Heart Study BMJ 2017; 357 :j1949

נושאים קשורים:  מחקרים,  לחץ דם,  יתר לחץ דם,  תמותה,  תמותה קרדיווסקולרית,  תורשה
תגובות