מחקרים

שאלון דיווח עצמי לאבחון ADHD

כותבי המחקר פיתחו, באמצעות אלגוריתם ממוחשב, מדד סינון המכיל שש שאלות לאבחון הפרעת קשב וריכוז. המדד מאפשר לאבחן בצורה קלה ומהירה את רוב מקרי הפרעת הקשב והריכוז במבוגרים עם רגישות וסגוליות גבוהות ומבחין היטב בחולים הדורשים הערכה נוספת והפנייה למומחה

11.05.2017, 14:39

ההכרה כי הפרעת קשב וריכוז (ADHD) הינה בעיה נפוצה הפוגעת באופן משמעותי בתפקוד, ולעיתים קרובות נותרת לא מאובחנת הובילה לפיתוחם של סולמות סינון ל-ADHD במבוגרים המשמשים ברפואת הקהילה. עם זאת, סולמות אלו מותאמים לקריטריונים ב-DSM-IV, שהינם צרים יותר מאשר הקריטריונים הקיימים היום ב-DSM5.

מטרת החוקרים הייתה לעדכן סולם אבחון עבור קריטריוני DSM5 ולשפר את מאפייני השימוש של ה- World Health Organization Adult ADHD Self-Report Scaleי(ASRS).

לטובת המחקר נלקחו שני תתי-מדגמים של משתתפים בשני סקרי אוכלוסייה כללית (2001-2003 household surveyי[n = 119] ו- 2004-2005 managed care subscriber surveyי[n = 218]) שמילאו את שאלון הדיווח העצמי ASRS. למשתתפים שנמצאו כחיוביים ל-ADHD על פי השאלון ניתן באופן סמוי ראיון מחקר אבחוני חצי-מובנה ל-ADHD על פי קריטריוני ה-DSM5.

ב-2016, פותח אלגוריתם ממוחשב (Risk-Calibrated Supersparse Linear Integer Model) שמטרתו לפתח סולמות סינון ויושם על סולם ה-ASRS עם קריטריוני ה-DSM5. הדיוק של הסולם החדש אומת על ידי מדגם קליני של חולים שעברו הערכה בין השנים 2011-2012 בתוכנית ה-ADHD של המרכז הרפואי לנגון, אוניברסיטת ניו-יורק וב-300 מקרים נוספים שעברו הערכה בקהילה בין השנים 2015-2016. ניתוח המידע בוצע בין ה-4 לאפריל 2016 ל-22 לספטמבר 2016.

הרגישות, סגוליות, אזור מתחת לעקומה (AUC) וערך מנבא חיובי (PPV) חושבו עבור ה-ASRS המחודש.

מתוך 637 משתתפים, 44 (37.0%) מהמשתתפים בסקרי האוכלוסייה הכללית, 51 (23.4%) מהמשתתפים בטיפול בקהילה ו-173 (%57.7) מהמשתתפים בתוכנית של אוניברסיטת ניו-יורק ענו לקריטריוני ה-DSM5 ל-ADHD במבוגרים בראיון האבחוני החצי-מובנה. מתוך המשתתפים שענו לקריטריונים 123 היו גברים (45.9%) והגיל הממוצע (סטיית תקן) היה 33.1 (11.4) שנים.

שאלון סינון בן 6 שאלות נמצא כמיטבי באבחנה בין מקרי ADHD ל-"לא מקרים" בשני המדגמים הראשונים.  מאפייני מפעיל היו מצוינים (רגישות, 91.4%; סגוליות, 96.0%; AUC,י0.94; PPV,י67.3%). כמו כן, מאפייני מפעיל היו דומים, למרות המצאות גבוהה בהרבה (57.7%) כשהסולם יושם על מדגם אוניברסיטת ניו-יורק (רגישות, 91.9%; סגוליות, 74.0%; AUC,י0.83; PPV, 82.8%).

סולם הסינון החדש ל-ADHD הינו קצר, מנוקד בקלות ומאבחן את רוב המקרים באוכלוסייה הכללית עם רגישות, סגוליות ו-PPV גבוהים ובנוסף, יכול לשמש ככלי סינון גם על ידי מומחים.

מקור: 

Ustun, B. et al.  (2017) JAMA Psychiatry. Online Publication

נושאים קשורים:  מחקרים,  הפרעת קשב וריכוז,  ADHD,  DSM5,  WHO
תגובות