ההכרה כי הפרעת קשב וריכוז (ADHD) הינה בעיה נפוצה הפוגעת באופן משמעותי בתפקוד, ולעיתים קרובות נותרת לא מאובחנת הובילה לפיתוחם של סולמות סינון ל-ADHD במבוגרים המשמשים ברפואת הקהילה. עם זאת, סולמות אלו מותאמים לקריטריונים ב-DSM-IV, שהינם צרים יותר מאשר הקריטריונים הקיימים היום ב-DSM5.

מטרת החוקרים הייתה לעדכן סולם אבחון עבור קריטריוני DSM5 ולשפר את מאפייני השימוש של ה- World Health Organization Adult ADHD Self-Report Scaleי(ASRS).

לטובת המחקר נלקחו שני תתי-מדגמים של משתתפים בשני סקרי אוכלוסייה כללית (2001-2003 household surveyי[n = 119] ו- 2004-2005 managed care subscriber surveyי[n = 218]) שמילאו את שאלון הדיווח העצמי ASRS. למשתתפים שנמצאו כחיוביים ל-ADHD על פי השאלון ניתן באופן סמוי ראיון מחקר אבחוני חצי-מובנה ל-ADHD על פי קריטריוני ה-DSM5.

ב-2016, פותח אלגוריתם ממוחשב (Risk-Calibrated Supersparse Linear Integer Model) שמטרתו לפתח סולמות סינון ויושם על סולם ה-ASRS עם קריטריוני ה-DSM5. הדיוק של הסולם החדש אומת על ידי מדגם קליני של חולים שעברו הערכה בין השנים 2011-2012 בתוכנית ה-ADHD של המרכז הרפואי לנגון, אוניברסיטת ניו-יורק וב-300 מקרים נוספים שעברו הערכה בקהילה בין השנים 2015-2016. ניתוח המידע בוצע בין ה-4 לאפריל 2016 ל-22 לספטמבר 2016.

הרגישות, סגוליות, אזור מתחת לעקומה (AUC) וערך מנבא חיובי (PPV) חושבו עבור ה-ASRS המחודש.

מתוך 637 משתתפים, 44 (37.0%) מהמשתתפים בסקרי האוכלוסייה הכללית, 51 (23.4%) מהמשתתפים בטיפול בקהילה ו-173 (%57.7) מהמשתתפים בתוכנית של אוניברסיטת ניו-יורק ענו לקריטריוני ה-DSM5 ל-ADHD במבוגרים בראיון האבחוני החצי-מובנה. מתוך המשתתפים שענו לקריטריונים 123 היו גברים (45.9%) והגיל הממוצע (סטיית תקן) היה 33.1 (11.4) שנים.

שאלון סינון בן 6 שאלות נמצא כמיטבי באבחנה בין מקרי ADHD ל-"לא מקרים" בשני המדגמים הראשונים.  מאפייני מפעיל היו מצוינים (רגישות, 91.4%; סגוליות, 96.0%; AUC,י0.94; PPV,י67.3%). כמו כן, מאפייני מפעיל היו דומים, למרות המצאות גבוהה בהרבה (57.7%) כשהסולם יושם על מדגם אוניברסיטת ניו-יורק (רגישות, 91.9%; סגוליות, 74.0%; AUC,י0.83; PPV, 82.8%).

סולם הסינון החדש ל-ADHD הינו קצר, מנוקד בקלות ומאבחן את רוב המקרים באוכלוסייה הכללית עם רגישות, סגוליות ו-PPV גבוהים ובנוסף, יכול לשמש ככלי סינון גם על ידי מומחים.

מקור: 

Ustun, B. et al.  (2017) JAMA Psychiatry. Online Publication