הורי הילדים המטופלים במחלקה ההמטו-אונקולוגית ב"הדסה" עין כרם, באמצעות עורך-דינם, דורשים עתה לפתוח בחקירה פלילית על התנהלות הנהלת "הדסה" בכל הנוגע לניהול ותפקוד המחלקה.

הפנייה הועברה אתמול (ד') ליועץ המשפטי לממשלה ולמפכ"ל, עם העתקים לראש הממשלה ולמבקר המדינה. נוסח הפנייה הופץ הבוקר לתקשורת.
בפנייה צוין, כי היא נעשית לאור התפטרותם הצפויה של רופאי המחלקה, שנקבעה להיכנס לתוקף ב-1 ביוני.

בא כוח ההורים, עו"ד אלעד שרגא, טוען בפנייתו כי 45% ממושתלי מח-העצם בשנת 2016 בבית החולים הדסה היו תיירי מרפא ממזרח אירופה והגדלת מספר ההשתלות נעשתה על-ידי הנהלת בית החולים מטעמים כלכליים מבלי להגדיל את הצוות המטפל המצוי ממילא בתת-תקינה מסוכנת. משרד הבריאות, נטען, גיבה את ההחלטה "תוך ידיעה מלאה לגבי הסיכונים הנוגעים בדבר".

עוד נטען, כי העברת ביצוע ההשתלות בילדים למחלקת השתלת מח-עצם למבוגרים היא "על מנת לאפשר גידול בקליטת תיירי המרפא מטעמים כספיים ולמרות העובדה הבלתי ניתנת לערעור כי משתילי המבוגרים אינם מוכשרים לטפל בילדים ועל אף שאחוזי השרידות של מושתלי מחלקת המבוגרים נמוכים באופן דרמטי מאלו של מושתלי מחלקת הילדים".

טענה חדשה שהעלה עתה בא-כוח ההורים, היא ש"למיטב ידיעתנו, הרופאים המועסקים בהדסה קיבלו כסף בשר"פ באופן שהיווה תמריץ ממשי עבורם לביצוע השתלות בניגוד לקריטריונים המחייבים". עוד נטען, ש"ילדים המגיעים במסגרת תיירות מרפא (מהרשות הפלסטינית וממזרח אירופה) מושתלים בסיכוי נמוך ביותר, המהווה למעשה 'טיפול ניסיוני', ללא קבלת היתר כלשהו מוועדת הלסינקי ובמטרה אחת ויחידה – להעשיר את קופת בית החולים 'הדסה'. למיטב ידיעתנו משרד הבריאות נתן אישור להדסה לאסוף כספים מקרנות באוקראינה וברוסיה על מנת לממן השתלות אלה".

"בנסיבות אלה", נכתב, "ברור שכל החולים האונקולוגים והמושתלים בבית החולים הדסה מטופלים בתת-סטנדרט באופן מסוכן... העמדתם בסכנה של חיי הילדים המאושפזים לצורך השתלת מח-עצם נובעת כל כולה משיקולים כלכליים פסולים".

פרופ' רוטשטיין שלח אתמול מכתב למשרד הבריאות ולעו"ד שרגא בו שלל את כל הטענות. הוא ציין שאין תקן בינלאומי לכוח אדם במחלקה ובכל מקרה מדובר במצב שקיים זה שנים. "הנהלת הדסה", כתב, "לא החליטה להגדיל או להכפיל את מספר ההשתלות". על הטענה שההשתלות נעשות מטעמים כספיים, השיב: "יש להנהלת הדסה עניין גדול מאוד בהגדלת תפוקות והתייעלות כדי שסך הכנסות בית החולים יעלה על הוצאותיו, אבל ישועת הדסה לא תבוא מעוד 3-2 השתלות מח-עצם".

הבוקר הודיעה דוברת בית החולים: "הנהלת הדסה אינה מתנגדת לכל חקירה שעליה יחליט היועץ המשפטי בנושא. תלונותיו של עו"ד שרגא מתמקדות בעבר, בשעה שהדסה נוהלה על ידי מנהלים אחרים".