רטינובלסטומה

חשיפה לחומרי הדברה בהריון מגבירה את הסיכון לרטינובלסטומה

מחקר רטרוספקטיבי מצא, כי חשיפה לפני ובמהלך ההריון לחומרי הדברה, הן בתוך הבית והן בחצר, הגבירו פי 2.5 את הסיכון להתפתחות רטינובלסטומה ארעית בעין אחת בצאצא

מחקר זה בחן האם חשיפת ההורים לחומרי הדברה (pesticide) תורם להתפתחות רטינובלסטומה אקראית (sporadic) בילדים.

בוצע מחקר מקרה-ביקורת רב-מרכזי. נאספו נתונים על הורים לילדים שפיתחו רטינובלסטומה ארעית (99 ילדים עם מחלה בעין אחת ו- 56 עם מחלה בשתי העיניים) ובוצעה התאמה להורים לילדים ללא רטינובלסטומה (ביקורת). נערכו ראיונות טלפוניים על מנת להעריך רטרוספקטיבית חשיפה לחומרי הדברה, אשר כלל את סוג חומר ההדברה, מקום, זמן ותדירות השימוש בחומר ההדברה בבית.

ניתוחי רגרסיה לוגיסטית מותנית שימשו להערכת יחסי הסיכויים (odds ratios - ORs) לחשיפת האמהות לחומרי הדברה בחודש לפני הכניסה להריון או במהלך ההריון, ולהעריך האם סוג חומר ההדברה ונסיבות השימוש בחומר ההדברה נקשרו לסיכון לפתח רטינובלסטומה בצאצא.

רטינובלסטומה בעין אחת נקשרה לשימוש ההורים בקוטל חרקים (OR: 2.8, 95% רווח בר סמך: 1.1-6.7) ובשירותי גינון מקצועיים (2.8, 1.0-8.2). עבור מחלה בשתי העיניים, נצפו הערכות נקודתיות גבוהות עבור מספר סוגי חשיפה, אך מספר המקרים הנמוך הביא לכך שלא ניתן להסיק מסקנות מתוצאות אלו (רווח בר סמך גדול מדי).

השימוש בחומרי הדברה בתוך או מחוץ לבית לא השפיע על הערכות הסיכון עבור רטינובלסטומה בעין אחת (OR: 2.5, 0.9-7.0 עבור שימוש בבית לעומת 2.5, 1.0-6.5 עבור שימוש בחצר), ובאופן דומה הסיכון לא הושפע מסוג, תדירות החשיפה, התזמון ביחס להריון או אופן הפצת חומר ההדברה.

תוצאות המחקר מציעות כי חשיפת הורים לפני או במהלך ההריון לחומרי הדברה עשויה לשחק תפקיד בהתפתחות רטינובלסטומה בילדות. קיים סיכוי להטיה מאחר והמידע לגבי החשיפה לחומרי ההדברה בוצעה רטרוספקטיבית, ולכן יש לפרש בזהירות את ממצאי המחקר עד לביצוע מחקרים נוספים בנושא.

מקור:
Negar Omidakhsh, Arupa Ganguly, Greta R. Bunin, Ondine S. von Ehrenstein, Beate Ritz, Julia E. Heck; Residential Pesticide Exposures in Pregnancy and the Risk of Sporadic Retinoblastoma: A Report From the Children's Oncology Group
American Journal of Ophthalmology, p166–173
Published online: January 25, 2017

נושאים קשורים:  רטינובלסטומה,  חומרי הדברה,  חשיפה לחומרי הדברה,  חשיפה תוך-רחמית,  סיכון לרטינובלסטומה,  גורם סיכון סביבתי,  קוטל חרקים,  מחקרים
תגובות