סרטן קיבה

המשך טיפול לאחר כישלון קו טיפול קודם ומחזורי טיפול מרובים מאריכים הישרדות מטופלים עם סרטן קיבה מתקדם

ניתוח רטרוספקטיבי העלה, כי רצף טיפולי לאורך זמן והשגת שליטה במחלה משפרים את שיעורי ההישרדות של מטופלים עם סרטן קיבה מתקדם או חוזר

07.05.2017, 09:37
כימותרפיה (צילום: אילוסטרציה)

כימותרפיה פליאטיבית ידועה כמסייעת עבור מטופלים עם סרטן קיבה מתקדם, על ידי הקלת התסמינים והארכת ההישרדות. מטרת המחקר הנוכחי היתה להעריך את היעילות והבטיחות של משטרי כימותרפיה בהם משתמשים לרוב במקרים של סרטן קיבה חוזר או מתקדם.

מטופלים עם סרטן קיבה מתקדם או הישנות של סרטן קיבה, שטופלו בשני משטרי כימותרפיה קודמים לפחות בין מאי 2006 ליולי 2014 בבית חולים אונקולוגי בהנגזו, סין, נבחנו רטרוספקטיבית. שיעורי ההישרדות הוערכו בשיטת קפלן-מאייר.

248 מטופלים נסקרו עבור מחקר זה, מתוכם 158 הוערכו עבור ניתוח הנתונים הסופי. המטופלים היו עם חציון גיל של 57 שנים ועם ציון 80 ומעלה בסולם קרנופסקי לסטטוס תפקודי. חציון ההישרדות ללא הישנות היה 168 ימים עבור כימותרפיית קו ראשון, 96 ימים עבור כימותרפיית קו שני וחציון ההישרדות הכללית היה 356 ימים.

ניתוח מתקדם חשף כי מטופלים שהשיגו שליטה במחלה (תגובה מלאה + תגובה חלקית + מחלה יציבה), ללא קשר אם הם קיבלו כימותרפיית קו ראשון או שני, היו צפויים להיות עם הישרדות כללית ממושכת יותר בהשוואה למטופלים עם התקדמות של המחלה. מטופלים שקיבלו יותר משני קווי כימותרפיה היו עם הישרדות כללית משופרת בהשוואה למטופלים שהפסיקו טיפולים לאחר כישלון כימותרפיית קו שני. מספר מחזורי הכימותרפיה נקשר באופן ישיר להישרדות הכללית.

כמו כן, נמצאו קשרים בין אתר הגידול הראשוני ואתר הגרורות לבין ההישרדות הכללית. גורמים נוספים, כגון גיל, מין, היסטולוגיית הגידול, ביצוע או הימנעות מכריתה רדיקלית ומשטרי הכימותרפיה, לא נמצאו קשורים לסיכויי ההישרדות.

תופעות הלוואי של משטרי הכימותרפיה נסבלו היטב, באופן כללי.

תוצאות מחקר זה מראות, כי מספר רב של מחזורי כימותרפיה יעילה עשוי להאריך את הישרדותם של מטופלים עם סרטן קיבה מתקדם. לא נמצא קשר ברור בין ההבדלים בין משטרי הכימותרפיה השונים לבין ההישרדות.

מקור:
Yuan M, Shi Z, Wang Z, Lv W, Yang Y, Lu F, Zhao Y, Zhong H.
The significance of multi-line chemotherapy for advanced gastric cancer: A retrospective analysis; Mol Clin Oncol. 2017 Apr; 6(4): 606–612. Published online 2017 Feb 10. doi: 10.3892/mco.2017.1163

נושאים קשורים:  סרטן קיבה,  הישנות סרטן,  סרטן קיבה מתקדם,  כימותרפיה פליאטיבית,  הישרדות ללא התקדמות,  הישרדות כללית,  כימותרפיה,  טיפול קו ראשון,  טיפול קו שני,  מספר מחזורי טיפול,  מחקרים
תגובות