מחקרים

השפעתה של Ocrelizumab על תוצאי MRI בטרשת נפוצה התקפית

מחקר מצא, כי ocrelizumab הפחיתה באופן משמעותי ועקבי סמנים דלקתיים ונוירודגנרטיביים של טרשת נפוצה ב-MRI בהשוואה ל-interferon beta-1a

27.05.2017, 09:00
טרשת נפוצה ו-MRI (צילום: אילוסטרציה)

עבודה חדשה בחנה את השפעתה של התרופה Ocrelizumab לעומת interferon beta-1aי(IFNβ-1a) על תוצאי MRI בחולי טרשת נפוצה התקפית (RMSי).

Ocrelizumab הינה נוגדן מונוקלונלי ממקור הומני המטווחת (Targeting) באופן סלקטיבי תאי B מסוג CD20. העבודה התבססה על שני מחקרים אקראיים כפולי סמיות, מסוג פאזה IIIי(OPERA I ו-OPERA II).

במחלת הטרשת הנפוצה קיימת תלות הדדית בין דלקת לניוון עצבי. תלות זאת מתווכת על ידי אינטראקציה בין תאי B לתאי Tי. MRI הוא כלי אבחנתי יעיל להערכת סמנים דלקתיים ונוירודגנרטיביים של טרשת נפוצה.

במחקרי OPERA I ו-OPERA II חולים חולקו בצורה אקראית (ביחס של 1:1) לקבל Ocrelizumab תוך-ורידי במינון 600 מ"ג פעם ב-24 שבועות או IFNβ-1a במינון 44 מיקרוגרם שלוש פעמים בשבוע במשך 96 שבועות.

תוצאי MRI מוחי שנבדקו במחקר כללו את מספר הלזיות העוברות האדרה עם גדוליניום ב-T1, מספר הלזיות ההיפר-אינטנסיות החדשות או הגדלות ב-T2 ומספר הלזיות ההיפו-אינטנסיות ב-T1 בשבועות 24, 48 ו-96. כמו כן, נבדק נפח המוח הכולל בתחילת המחקר ובשבועות 24 ו-96.

בחולים שקיבלו Ocrelizumab, לעומת החולים שקיבלו IFNβ-1a, נצפתה ירידה של 94% במחקר OPERA I ו-95% במחקר OPERA II במספר הלזיות העוברות האדרה עם גדוליניום ב-T1י(p-value<0.0001). בנוסף, נצפתה ירידה של 77% במחקר OPERA I ו-83% במחקר OPERA II במספר הלזיות ההיפר-אינטנסיות החדשות או הגדלות ב-T2י(p-value<0.0001). כמו כן, נמצאה ירידה של 57% במחקר OPERA I ו-64% במחקר OPERA II במספר הלזיות ההיפו-אינטנסיות ב-T1י(p-value<0.0001).

בהיבט נפח המוח, נצפתה הפחתה של 23.5% במחקר OPERA Iי(p-value <0.0001) ושל 23.8% במחקר OPERA IIי(p-value=0.0001) באובדן נפח המוח מתחילת המחקר עד שבוע 96. משבוע 24 עד שבוע 96 נצפתה הפחתת אובדן נפח מוח של 22.7% (p-value=0.0042) ב-OPERA I ו-14.9% (p-value =0.0090) ב-OPERA II.

החוקרים סיכמו, כי במחקרי OPERA I ו-OPERA IIי ocrelizumab הפחיתה באופן משמעותי ועקבי סמנים דלקתיים ונוירודגנרטיביים של טרשת נפוצה ב-MRI לעומת IFNβ-1a על פני 96 שבועות. התרופה גורמת להיעלמות כמעט מלאה של לזיות העוברות האדרה עם גדוליניום ב-T1 לאחר מתן המנה הראשונה. רוב הלזיות ההיפר-אינטנסיות החדשות או הגדלות ב-T2 והלזיות ההיפו-אינטנסיות ב-T1 אירעו לפני שבוע 24 ומספרן פחת משמעותית לאחר שבוע 24.

מקור:
Arnold, D. et al. (2016) Neurology. 86(16), Supplement S49.002

נושאים קשורים:  מחקרים,  MS,  IFNβ-1a,  Ocrelizumab,  MRI