עישון

יעילות Varenicline (צ'מפיקס) להפחתת עישון לפני הפסקה בקרב מעשנים יפנים

תוצאות היעילות והסבילות באנליזה חדשה היו עקביות עם אלו שנצפו במחקר Varenicline להפחתת עישון; טיפול ב-Varenicline להפחתת עישון לפני הפסקה עשוי לספק גישה חלופית להפחתת עישון בקרב מעשנים יפנים שלא מוכנים להפסיק באופן מיידי

24.04.2017, 15:00
מעשנים ביפן (צילום: אילוסטרציה)

אנליזה פרוספקטיבית של תת-אוכלוסייה יפנית במחקר ה-Varenicline (צ'מפיקס) להפחתת עישון בוצעה על מנת להעריך אם התוצאות בקרב המשתתפים היפנים עקביות עם התוצאות בכלל אוכלוסיית המחקר.

המשתתפים במחקר קיבלו Varenicline או פלצבו למשך 24 שבועות טיפול (12 שבועות בשלב הפחתת העישון ולאחר מכן 12 שבועות בשלב הפסקת העישון), ולאחריהם 28 שבועות ללא טיפול - שלב המעקב.

המשתתפים היו אמורים להפחית כמות סיגריות יומית בלפחות 50% עד שבוע 4 ולאחר מכן ב-50% נוספים עד שבוע 8, עם מטרה להגיע להימנעות מוחלטת עד השבוע ה-12. התוצא הראשוני שנמדד לצורך יעילות היה הימנעות מתמשכת מעישון בשבועות 15 עד 24.

Champix
Pfizer
RX
Partially covered by the Health basket
Champix

Health basket inclusion: Champix will be given to the treatment of smoking cessation parallel to supportive means. TABS: 55 x 0.5 mg, 56 x 1 mg; starter pack: 11 x 0.5 mg + 14, 28 x 1 mg. Days 1 – 3: 0.5 mg ×1/d. Days 4– 7: 0.5 mg ×2/d. Day 8 – end of tmt.: 1 mg ×2/d. Pts. should be treated with Varenicline for 12 wks. For pts. who have successf. stopped smok. at the end of 12 wks., an addit. course of 12 wks. tmt. with Varenicline is recomm. to further incr. the likelihood of long-term abstinence. Pts. with ren. impair. No dosage adjust. is necessary for pts. with mild- moder. renal impair. For pts. with sev. renal impair. (estimated CrCl <30 mL/min), the recomm. start. dose of Varenicline is 0.5 mg ×1/d. The dose may then be titrated as needed to a max. dose of 0.5 mg×2/d. For  pts. with end-stage renal dis. underg. hemodialysis, a max. dose of 0.5 mg mg×/d may be admin. if toler. Aid to smoking cessat. for adults over 18 yrs. C/I: Not to pts. under 18 yrs., hypersens.

בסך הכל, 210 מטופלים יפנים חולקו אקראית לאחת מתוך שתי קבוצות המחקר (Vareniclineי107 מטופלים, פלצבו 103 מטופלים). שיעורי הימנעות מתמשכת בשבועות 15 עד 24 היו גבוהים יותר בקרב המשתתפים בקבוצת ה- Varenicline בהשוואה לקבוצת הפלצבו (46.7% בהשוואה ל-12.6%; odds ratioי14.68י; 95%CIי5.38-40.05), ושכיחות שיעור הימנעות מעישון היתה גבוהה יותר בקבוצת ה-Varenicline בהשוואה לקבוצת הפלצבו בשבוע 12 (odds ratio 13.76י; 95%CIי5.28-35.86).

מספר המשתתפים עם הפחתה של לפחות 50% במספר הסיגריות היומיות מהבסיס בשבוע 4 ולפחות 75% הפחתה בשבוע 8 היה גדול יותר בקבוצת ה- Varenicline בהשוואה לקבוצת הפלצבו (שבוע 4 59.8% בהשוואה ל-30.1%; שבוע 8 38.3% בהשוואה ל-12.6%).

תופעות לוואי חמורות דווחו ב-3.7% מהמשתתפים בקבוצת ה-Varenicline וב-1.0% מהמשתתפים בקבוצת הפלצבו.

החוקרים סיכמו, כי תוצאות היעילות והסבילות באנליזה זו היו עקביות עם אלו שנצפו במחקר Varenicline להפחתת עישון. טיפול ב-Varenicline והפחתת עישון לפני הפסקה עשוי לספק גישה חלופית להפחתת עישון בקרב מעשנים יפנים שלא מוכנים להפסיק באופן מיידי.

מקור:
Nakamura, M., Abe, M., Ohkura, M., Treadow, J., Yu, C.R. and Park,, P.W., 2017. Efficacy of Varenicline for Cigarette Reduction Before Quitting in Japanese Smokers: A Subpopulation Analysis of the Reduce to Quit Trial. Clinical Therapeutics.

נושאים קשורים:  עישון,  הפסקת עישון,  varenicline,  צ'מפיקס,  יפן,  מחקרים