צ'מפיקס

התערבות להפסקת עישון לפני ניתוח: האם ורניקלין (צ'מפיקס) משפרת תוצאים?

היעילות של התערבות עם ורניקלין (צ'מפיקס) להפסקת עישון לפני ניתוח טרם נבדקה אל מול התערבות קצרה; מחקר פרוספקטיבי, רב-מרכזי זה בחן את השפעתה של תכנית מקיפה להפסקת עישון הכוללת בין היתר טיפול עם ורניקלין; המחקר מצא כי גישה טיפולית זו עדיפה על התערבות קצרה ומובילה לשיעורי הימנעות גבוהים יותר מעישון

חדר ניתוח, כלי ניתוח (צילום: אילוסטרציה)

היעילות של התערבות עם ורניקלין (צ'מפיקס) להפסקת עישון לפני ניתוח טרם נבדקה אל מול התערבות קצרה. מטרת מחקר זה הייתה לקבוע את היעילות של תכנית הפסקת עישון מקיפה אל מול התערבות קצרה להפסקת עישון.

המחקר בוצע בתבנית פרוספקטיבית, רב-מרכזית, בהשתתפות 296 מטופלים שחולקו בצורה אקראית להשתתף בתכנית הפסקת עישון (סדנת ייעוץ אחת בת 10-15 דקות, טיפול תרופתי עם ורניקלין, עלון מידע והפניית פקס לשיחת ייעוץ טלפונית) או לקבל ייעוץ אישי קצר והפנייה עצמית לייעוץ טלפוני.

התוצא העיקרי שנבדק היה ההימצאות של הימנעות מעישון שנמשכה שבעה ימים רצופים (7day point prevalence) שניים-עשר חודשים לאחר הניתוח. תוצאים משניים כללו הימנעות בחודשים 1,3 ו-6. מודל רגרסיה ליניארית רב-משתנית בוצע על מנת לזהות משתנים עצמאיים המשפיעים על הימנעות.

החוקרים מצאו, כי שיעור ה-7day point prevalence בתכנית הפסקת העישון לעומת קבוצת ההתערבות הקצרה הייה 42.4% לעומת 26.2% (סיכון יחסי, 1.62; רווח בר-סמך 95%, 1.16-2.25; p=0.003), שנים-עשר חודשים לאחר הניתוח.

שיעור ה-7day point prevalence בחודשים 3,1 ו-6 היה גבוה בקבוצת תכנית הפסקת העישון מאשר בקבוצת ההתערבות הקצרה: 45.7% לעומת 25.5% (סיכון יחסי, 1.79; רווח בר-סמך 95%, 1.29-2.49; p>0.001, 46.4%) לעומת 26.9% (סיכון יחסי, 1.72; רווח בר-סמך 95%, 1.25-2.37; p>0.001), ו-45.0% לעומת 26.2% (סיכון יחסי, 1.72; רווח בר-סמך 95%, 1.24-2.38; p>0.001), בהתאמה.

השתתפות בתכנית הפסקת העישון ניבאה הימנעות מעישון לאחר 12 חודשים (סיכון יחסי, 1.58; רווח בר-סמך 95%, 1.12-2.21, p=0.0087).

מסקנת החוקרים היתה, כי תכנית הפסקת עישון טרם ניתוח הכוללת ייעוץ, טיפול תרופתי עם ורניקלין, עלון מידע והפניית פקס לייעוץ טלפוני מגבירה הימנעות מעישון 1י,6,3 ו-12 חודשים לאחר ניתוח, לעומת התערבות קצרה.

מקור:
Wong, J. et al. (2017) Anesthesia and Analgesia. Epub

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28319515

נושאים קשורים:  צ'מפיקס,  עישון,  סיגריות,  ורניקלין,  CHAMPIX,  ניתוח,  תוצאים,  מחקרים