בית המשפט העליון בשבתו כבג"צ דחה אתמול (ג') את עתירתה של מנהלת קרן המחקרים של המרכז הרפואי "וולפסון", איריס לוונשטיין-לוי, שביקשה להתמודד על ניהול בית החולים הממשלתי בחולון למרות שאיננה רופאה.

בג"צ דחה את העתירה שהגישה לוונשטיין-לוי ברוב של שניים נגד אחד: השופטים עוזי פוגלמן ויצחק עמית פסקו שלא תוכל להתמודד על התפקיד, בעוד שהשופט מני מזוז היה בדעת מיעוט וסבר שיש לקבל את עתירתה.

השופט פוגלמן כתב בהכרעת הדין, כי החלטת המדינה להציב את רישיון העיסוק ברפואה כתנאי סף במכרז לניהול בתי חולים איננה חורגת ממתחם הסבירות ולכן "אל לו לבית המשפט להחליף את שיקול דעתה של הרשות המנהלית בנושא הזה - משרד הבריאות".

"קביעת תנאי הסף היא שאלה של מדיניות ציבורית הנטועה בלב שיקול דעתו של משרד הבריאות ולוונשטיין-לוי לא הצליחה להוכיח כי מדובר בהחלטה בלתי סבירה באופן המצדיק את התערבות בית המשפט"

"קביעת תנאי הסף היא שאלה של מדיניות ציבורית הנטועה בלב שיקול דעתו של משרד הבריאות", כתב השופט פוגלמן בפסק דינו, "ולוונשטיין-לוי לא הצליחה להוכיח כי מדובר בהחלטה בלתי סבירה באופן המצדיק את התערבות בית המשפט".

עם זאת, הוא הדגיש כי מדובר בהחלטה טכנית במהותה ואין משמעותה שבית המשפט סבור כי בתי החולים צריכים להיות מנוהלים דווקא על ידי רופאים ויש מקום להמשך הדיון הציבורי בסוגיה זאת. "דחיית העתירה", ציין, "לא סותמת את הגולל על בחינה מחודשת בעתיד של מודל ניהול על ידי הגורמים המוסמכים".

השופט עמית, שהצטרף לדעתו של השופט פוגלמן, הצביע על כך שסעיף 26 לפקודת בריאות העם מאפשר למי שאיננו רופא להתמנות למנהל בית חולים, אך אין משמעה שהמדינה איננה רשאית לקבוע זאת כתנאי סף.

בדיווח על פסק הדין ב"דה מרקר" צוטטה דעת המיעוט של השופט מזוז, שכתב כי "למדינה לא הייתה זכות להתעלם מסעיף 26 לפקודת בריאות העם שחוקק בחוק ההסדרים בדיוק למטרה זו – וזאת כדי לבטל את ההוראה בחוק שהייתה קיימת קודם לכן, לפיה רק רופא רשאי לנהל בית חולים ממשלתי".

"הסעיף הזה לא חוקק במקרה", ציין השופט מזוז לפי "דה-מרקר", "עמדה מאחוריו חשיבה של המדינה לפיה יש לאפשר גם למי שאינם רופאים לנהל בתי חולים כחלק מהניסיון לשפר את איכות הניהול במערכת הבריאות". עורכי דינה של לוונשטין־לוי שוקלים להגיש בקשה לעיון נוסף בסוגיה זאת.

העיתון "כלכליסט" ציין בדיווחו כי בפסק הדין שמר למעשה בג"צ על הסטטוס קוו, לפי רק רופאים יוכלו להתמודד על ניהול בית חולים ממשלתי. המאבק המשפטי של לוונשטיין-לוי נמתח על פני יותר משנה והוביל להקפאת המכרז לתפקיד מנהל "וולפסון". עם ההכרעה, נכתב בעיתון, יפשירו השופטים את הליכי המינוי. לעמדת המדינה שהתנגדה לעתירה הצטרפה גם ההסתדרות הרפואית.