מחקר שבוצע בשלוש מרפאות HIV ייעודיות במערב אפריקה (חוף השנהב, טוגו וסנגל) ושפורסם ב-Journal of the International AIDS Society העריך בקרב נשאי HIV המטופלים במרפאה את מידת הפיברוזיס של הכבד בצורה לא פולשנית ע"י אלסטוגרפיה, ובמקביל סקר בקרב מטופלים אלו את מידת צריכת האלכוהול (ע"י שאלון alcohol use disorder identification testי- AUDIT-C) ואת סטטוס הסרולוגיה ל-Heaptitis B,C,D.

פיברוזיס משמעותי של הכבד הוגדרה כניקוד של מעל 7.1 קילופסקל בבדיקת אלסטוגרפיה. החוקרים סקרו סך של 807 מטופלים נשאי HIV בגיל חציוני של 43 שנים. ספירת ה-CD4 החציונית עמדה על 393 תאים למילימטר מעוקב ו-84.5% מהמטופלים היו תחת טיפול אנטי-רטרוויראלי. פיברוזיס משמעותי נמצא בקרב 5.3% מהנסקרים. זיהום צולב ב-HBV נמצא בקרב 9.2% מהנסקרים וזיהום צולב ב-HCV נמצא בקרב 1.1% מהנסקרים.

הגורמים העיקריים שנמצאו בקורלציה לפיברוזיס משמעותי הם צריכת אלכוהול מוגברת (ציון AUDIT-C מעל 6 בהשוואה לציון AUDIT–C מתחת ל-4 עם יחס צולב {odds ratio} של 4.0 ועם רווח בר סמך של 95%: 1.2-14) וזיהום צולב ב-HBV (יחס צולב של 2.09 עם רווח בר סמך של 95%: 1.2-7.2).

בקרב המטופלים עם זיהום צולב ב-HBV/HIV, ב-10% נמצאו נוגדנים ל-HDV. שיעור הפיברוזיס הכבדי בקרב מטופלים אלו היה גבוה יותר בהשוואה לאלו ללא נוגדנים ל-HDVי(43% מול 6.3%, p=0.01).

לאור הממצאים קובעים החוקרים, כי בנוסף לסקירה ל-HBV המומלצת על ידי ארגון הבריאות העולמי (WHO) בקרב נשאי HIV, יש לבצע תשאול על צריכת אלכוהול בקרב מטופלים אלו וכן להטמיע תוכניות טיפול ומניעה מתאימים, בפרט בקרב מטופלים במערב אפריקה.

מקור:
Jaquet, A., Wandeler, G., Nouaman, M., Ekouevi, D. K., Tine, J., Patassi, A., Dabis, F. (2017). Alcohol use, viral hepatitis and liver fibrosis among HIV-positive persons in West Africa: a cross-sectional study. Journal of the International AIDS Society, 20(1). https://doi.org/10.7448/IAS.20.1.21424