פריטין הינו חלבון האוגר ברזל בציטוזול של התא. קיימות סיבות רבות לרמות גבוהות של פריטין בדם, ביניהן הפרעות ראשוניות ושניוניות במאגרי הברזל בגוף, אך גם מצבים בהם רמות הפריטין בדם גבוהות באופן שאינו תואם את מאגרי הברזל בגוף.

כיום, מוכרות מוטציות אוטוזומליות דומיננטיות של היפרפריטינמיה ברכיב המגיב לברזל (Iron responding element-IRE) של השרשרת הקלה של פריטין (L-ferritin) או ב-A helix של L-ferritin.

החוקרים במחקר הנוכחי תיארו 12 מטופלים עם היפרפריטינמיה מבודדת בלתי מוסברת (UIH). לארבעה מהמשתתפים היו אחאים פגועים אך ללא הורים או צאצאים פגועים. אנליזת ריצוף לא הדגימה את המוטציות הידועות בגן לפריטין או באזור המקודד ל-IRE. לחולים היו רמות תקינות של חלבון פריטין תוך-תאי וכמו כן mRNA בתאי דם פריפרי של החולים שלל ייצור פריטין פתולוגי כתוצאה מתהליכי שעתוק ובתר-שעתוק לא תקינים.

בשונה מאנשים עם היפרפריטינמיה בניגנית הנגרמת על ידי מוטציות המשפיעות על A helix של הפריטין, במשתתפי המחקר נצפו רמות נמוכות (ולא גבוהות כמצופה) של פריטין בדם אשר עבר גליקוזילציה לעומת קבוצת הביקורת.

ממצאים אלו מרמזים, כי למשתתפי המחקר עם UIH יש צורה חדשה של היפרפריטינמיה שטרם תוארה, היכולה להיגרם על ידי עלייה בהפרשת פריטין תוך-תאי ו/או ירידה בפינוי פריטין מהדם. הסיבה לכך אינה ידועה בשלב זה וניתן לשער כי קיימות מוטציות בגנים אשר אינן קשורות ישירות למטבוליזם של ברזל, המשפיעות על שחלוף והפרשת פריטין.

מקור:
Ravasi, G. et al. (2017) American Journal of Hematology. 92(4), 338.