טעויות רפואיות מהוות גורם משמעותי בתחלואה ובתמותה בקרב מטופלים. מחקר שפורסם ב-European Journal of Internal Medicine העריך את שיעור הטעויות ברישום תרופות באשפוז ושחרור מטופלים בכלל, ומטופלים עם סוכרת, אשר הוערכו בסיכון גבוה לטעות, בפרט.

החוקרים ביצעו מחקר תצפיתי אחר 904 מטופלים שאושפזו במחלקת אשפוז אנדוקרינולוגית/סוכרת בצרפת. 74.2% מהמאושפזים שנכללו היו עם אבחנה של סוכרת. רוקחים קליניים ביצעו הערכה נפרדת אחר ההיסטוריה התרופתית של המאושפזים והשוו את הטיפול לזה שנרשם למטופלים בקבלתם ובשחרורם. טעות במרשם רפואי הוגדרה כפער בין הרשימות, בתנאי שתוקנה לאחר מכן על ידי הרופא המטפל במחלקה.

ההערכה על ידי הרוקחים הקליניים איפשרה תיקון טעות במרשם הרפואי ב-19.5% מהמטופלים עם אשפוזם וב-9.9% מהמטופלים עם שחרורם מאשפוז. יותר ממחצית מהטעויות במרשם היו על רקע השמטת טיפול תרופתי אותו קיבל המטופל טרם האשפוז.

מטופלים סוכרתיים היו חשופים יותר לטעויות ממטופלים ללא סוכרת גם בקבלה (22.1% מול 12.0% , P<0.001) וגם בשחרור (11.4% מול 5.7%, P=0.01). המטופלים הסוכרתיים היו גם חשופים יותר לטעויות חמורות פוטצנציאלית ביחס למטופלים לא סוכרתיים.

למטופלים סוכרתיים היו בממוצע פי 2 יותר מרשמים לתרופות ביחס למטופלים ללא סוכרת (4.5±8.7 מול 3.4±4.4, P <0.001). ריבוי התרופות במטופלים סוכרתיים, אך לא הסוכרת בעצמה, נמצא כגורם סיכון לטעויות במרשם הרפואי בחולים אלו.

לאור הממצאים קובעים החוקרים, כי שילוב רוקחים רפואיים בהערכת מטופלים מאושפזים איפשר תיקון של 378 טעויות במרשם הרפואי בקרב 25.8% מהנחקרים. עבודה משולבת של רופאים ורוקחים רפואיים יכולה לשפר את בטיחות הטיפול, בפרט בקרב מטופלים בסיכון גבוה.

מקור:
.Breuker C, Abraham O et.al. Patients with diabetes are at high risk of serious medication errors at hospital: Interest of clinical pharmacist intervention to improve healthcare.Eur J Intern Med 2017 Mar;38:38-45