תודת האיגוד ליוצרי הסרט, ובהם חברינו המייצגים אותנו בו בצורה כל כך בהירה ומעניינת.

הסרט הוצג בתאריך 23.3.2017 ביריד התמחויות בחסות הר"י, בדוכן האיגוד שאוייש ע"י דר' ציפי פרנקל ודר' עודד מרום מהמרכז לברה"ן באר שבע (תודות!).

נא הפיצו את הסרט (הקצר! כ-6 דקות) לכל המקושרים אליכם, על מנת שיגיע מכיוונים שונים למועמדים להתמחות!

ועד האיגוד