הפטיטיס אוטואימונית (AIH) ומחלת כבד חסימתית כרונית (PSC) הינן מחלות דלקתיות פרוגרסיביות המתווכות על ידי מערכת החיסון ומצריכות לעיתים השתלת כבד (LT). תוצאים בילדים העוברים השתלת כבד בעקבות מחלות אלו לא נחקרו היטב. עורכי מחקר זה ביקשו להעריך את תוצאי השתלת כבד בילדים עם AIH ו-PSC.

במחקר השתתפו ילדים בני≤18 שנים שאובחנו עם PSC או AIH ועברו השתלת כבד ראשונה בין 2002 ל-2012. החולים אותרו על ידי מאגר המידע United Network for Organ Sharing. נבדקו תוצאים הקשורים למטופלים ולשתל.

החוקרים איתרו 174 ילדים עם AIH ו-113 עם PSC שעברו השתלה בין השנים 2002-2012. שיעור שרידות החולים לאחר שנה שנצפה במטופלי AIH היה 95.4% ו-97.3% במטופלי PSC. שיעור שרידות החולים לאחר חמש שנים היה 91.4% בקבוצת ה-AIH ו-92.9% בקבוצת ה-PSC.

לא נמצא הבדל מובהק סטטיסטית בשרידות חולים בין שתי הקבוצות. 44 (25.2%) מהילדים עם AIH סווגו כ"סטטוס 1" להשתלת כבד (כשל כבדי פולמיננטי בעת התייצגות או מחלה אקוטית-על-כרונית). משתתפים שעברו השתלה כ"סטטוס 1" היו בעלי שרידות חולים נמוכה באופן מובהק סטטיסטית לעומת חולים שעברו השתלה עם AIH או end-stage liver disease. לא נצפה הבדל בשרידות השתל לאחר שנה וחמש שנים בין החולים עם PSC ו-AIH.

מסקנת החוקרים היא, כי חולי AIH שעברו השתלה כ"סטטוס 1" היו בעלי שיעור שרידות חולים נמוכה באופן מובהק סטטיסטית, אך שיעור שרידות שתל דומה לזה של ילדים עם AIH כרונית. בילדים שעברו השתלה בעקבות AIH נצפו שיעורי שרידות חולים ושרידות שתל דומים לשיעורים שנצפו בחולי PSC לאחר שנה וחמש שנים.

מקור:
Jossen, J. et al. (2017) Journal of Pediatric Gastroenterology & Nutrition. 64(4), e83.