שמונה שבועות טיפול עם Ledipasvir/Sofosbuvirי(Harvoni) יכול להילקח בחשבון כטיפול למטופלים עם זיהום בהפטיטיס C גנוטיפ 1 הנאיביים לטיפול, ללא שחמת, ועם עומס ויראלי לפני הטיפול של פחות מ-6,000,000 יחידות/מ"ל. עם זאת, היעילות של משטר זה לא אושרה לחלוטין בניסיון בעולם האמיתי.

מחקר חדש בוצע במטרה לקבוע את היעילות של שמונה שבועות טיפול עם Ledipasvir/Sofosbuvir, על ידי שימוש בנתוני חולים מהעולם האמיתי, ולבחון משתנים הקשורים לחזרה של המחלה לאחר טיפול במשטר טיפולי זה. כמו כן, מטרת המחקר היתה להשוות בין יעילות של שמונה ו-12 שבועות טיפול עם Ledipasvir/Sofosbuvir.

על מנת להעריך יעילות של שמונה שבועות טיפול ומאפיינים הקשורים עם חזרה של המחלה, נעשה שימוש בנתונים אישיים של מטופלים מ-IFIי(Institut fur Interdisziplinare Medizinי), Burman’s Pharmacy ו-Kaiser Permanente Southern California. כל המטופלים עברו דירוג של הפיברוזיס על ידי ביופסיה, transient elastography או ביו-מרקרים בסרום.

בנוסף, בוצעה סקירה סיסטמתית ומטה-אנליזה של 6 קבוצות חולים נוספות מהעולם האמיתי, במטרה להשוות יעילות של 8 עד 12 שבועות טיפול. באנליזה משותפת של כל קבוצות החולים - 634 מטופלים שטופלו במשך 8 שבועות עם Ledipasvir/Sofosbuvir - התקבלו תוצאות עבור כולם, ללא חולים עם אובדן מעקב. לפי הפרוטוקול, שיעורי תגובה וירולוגית ממושכת ב-12 שבועות (sustained virologic response at 12 weeks) היו 98.1% (622/634) בקבוצת החולים הכוללת ו-97.9% (571/583) בקרב מטופלים מתאימים לטיפול.

רגרסיה לוגיסטית מדויקת לא מצאה מאפיינים של מטופלים הקשורים עם חזרה של המחלה.

מטה-אנליזה של 6 קבוצות חולים נוספות מהעולם האמיתי, שכללו 5,637 מטופלים, הדגימה סיכון דומה לחזרה של המחלה בין 8 ל-12 שבועות טיפול עם Ledipasvir/Sofosbuvirי(Relative risk 0.99י; 95%CIי0.98-1.00).

מסקנת החוקרים היתה, כי טיפול במשך 8 שבועות עם Ledipasvir/Sofosbuvir היה בעל יעילות גבוהה בקרב מטופלים שנבחרו נכונה. מומלץ שימוש נרחב יותר במשטר טיפולי זה.

מקור:
Kowdley, K.V., Sundaram, V., Jeon, C.Y., Qureshi, K., Latt, N.L., Sahota, A., Lott, S., Curry, M.P., Tsai, N., Chaiyakunapruk, N. and Lee, Y., 2016. Eight weeks of Ledipasvir/Sofosbuvir is effective for selected patients with genotype 1 Hepatitis C virus infection. Hepatologyי(Baltimore, Md.).