שופט בג"צ מני מזוז הוציא אתמול (ג') צו האוסר על מכירת הסיגריה האלקטרונית "אייקוס" (IQOS) של פיליפ מוריס מחוץ למגבלות הנובעות מההגדרה של "מוצר טבק". מרגע הוצאת הצו, כל החוקים החלים על מכירת טבק למוצריו חלים גם על סיגריה זו, המבוססת על חימום ולא על שריפה.

בין השאר ייאסר לפרסם אותה בטלוויזיה וברדיו, והחברה תחויב לסמן אזהרות על גבי החפיסות בהן היא נמכרת. כמו כן, ייאסר לעשן אותה במקומות ציבוריים. בתגובה להחלטה ביקשה החברה אישור לדחיית החלת חובות אלו למשך חצי שנה, כדי להיערך לכך והזהירה כי אם הבקשה לא תאושר ייגרם לה נזק כבד.

החברה ציינה שלא תוכל למכור בישראל את המוצר באריזות הקיימות במדינות האחרות וש"צפוי להיגרם לה נזק כבד"

הצו הוצא בעקבות העתירה שהגישה "העמותה לדמוקרטיה מתקדמת" בדרישה לעצור את שיווק ה"אייקוס" עד להגדרתה כ"מוצר טבק". שר הבריאות יעקב ליצמן החליט שלא להגדירה כך עד להחלטת ה-FDA בעניין. החלטת השר התקבלה בניגוד לדעת אנשי המקצוע במשרדו, רופאי בריאות הציבור וגם היועצת המשפטית במשרד הבריאות.

בתחילת השבוע הודיע משרד הבריאות לבג"צ כי שינה דעתו ואימץ את העמדה שלפיה יש להגדיר את "אייקוס" כ"מוצר טבק" ולהחיל עליה את כל המגבלות החלות על סיגריות רגילות ועל עישון. המשרד גם הודיע שאיננו מתנגד להטלת צו ביניים האוסר על המשך שיווקה שלא תחת החוקים החלים על שיווק סיגריות.

היומון "דה מרקר" מדווח, שלתגובתה של המדינה לעתירה לבג"צ צורף מכתב מ"פיליפ מוריס" המופנה לפרקליטות, בו דורשת החברה, כי במקרה של הוצאת צו מניעה יינתן לה פרק זמן של חצי שנה לפחות כדי להתאים את האזהרות שיופיעו על אריזות המוצר לחוק החל על סיגריות. במכתב הזכירה החברה כי הסתמכה על עמדת משרד הבריאות שלא ראה עד היום במוצר זה בגדר "מוצר טבק". החברה ציינה שלא תוכל למכור בישראל את המוצר באריזות הקיימות במדינות האחרות וש"צפוי להיגרם לה נזק כבד".

העיתון ציין, כי להחלטת בג"צ גם משמעות מבחינת המיסוי: נכון להיום, הודות לעמדת משרד הבריאות שאין לסווג את אייקוס כמוצר טבק, לא הוטל על הסיגריה האלקטרונית כל מס, וזאת בניגוד למס המוטל על סיגריות רגילות. עתה אמורה רשות המסים, בעזרת משרד הבריאות, להחליט מה יהיה גובה המס שיחול על המוצר.

תגובת משרד הבריאות לפסק הדין: "המדינה תלמד את החלטת בית המשפט ותפעל לפיו".

מנכ"ל "העמותה לדמוקרטיה מתקדמת", שהגישה את העתירה, שבי גטניו, הגיב: "מדובר בהישג נוסף וכל הישג כזה מגדיל את סימני השאלה הנוגעים להתנהלות השר בפרשה מתחילתה ועד סופה".

תגובת חברת "פיליפ מוריס", כפי שציטט אותה העיתון: "אנחנו מכבדים את החלטת בג"צ בבקשה לצו הביניים, ונמשיך לשווק את אייקוס בישראל באופן אחראי ובהתאם לחוק. לדעתנו, הכפפת המוצר לחוק הפרסומת עלולה לפגוע ביכולתם של מעשנים בגירים לקבל מידע מדויק ומלא על המאפיינים השונים של המוצר. החברה תומכת בכוונת משרד הבריאות ליצור רגולציה מובחנת למוצרים כגון אלה, באופן שמכיר במאפיינים הייחודיים שלהם ובפוטנציאל להפחתת הנזק בהשוואה להמשך עישון סיגריות".