מחלות דרכי אוויר

גישה חדשה לאבחון מחלת ריאות חסימתית כרונית (COPD)

חוקרים מצאו, כי שימוש בזרימת שיא אקספירטורית (Peak expiratory flow) ושאלון CAPTURE לזיהוי אוכלוסיית חולים הינו בעל רגישות וסגוליות גבוהה במיוחד

03.04.2017, 06:54
האזנה לריאות, תפקוד ריאות ודרכי אוויר (צילום: אילוסטרציה)

האבחון של מחלת ריאות חסימתית כרונית (COPD) מתפספס לעתים קרובות והמחלה נותרת לא מטופלת. מטרת החוקרים בעבודה זו הייתה לזהות חולי COPD לא מאובחנים המצריכים טיפול בגישות הטיפוליות המקובלות כיום (FEV1<60% צפוי ו/או סיכון לאקססרבציה).

העבודה בוצעה בתבנית מחקר מקרה-ביקורת, רב-מרכזי, במרפאות כלליות ומרפאות ריאות בארצות הברית. "מקרים" הוגדרו כאנשים עם COPD ואקססרבציה אחת לפחות בשנה האחרונה או FEV1<60% ללא אקססרבציה. משתתפי ביקורת היו אנשים ללא COPD או עם COPD קלה (FEV1>60% וללא אקססרבציות בשנה האחרונה).

באמצעות אנליזת "Forest" החוקרים זיהו מקבץ שאלות מינימלי וזרימת שיא אקספירטורית (PEF) כבעלי רגישות וסגוליות מיטביות.

במחקר בוצע רישום של נתוני PEF וספירומטריה מ-186 מקרים ו-160 מקרי ביקורת. הגיל הממוצע (סטיית תקן) של אוכלוסיית המדגם היה 62.7 (10.1) שנים; 55% היו נשים, 86% היו ממוצא לבן ו-16% מעולם לא עישנו. ה-FEV1 הממוצע החזוי למקרים היה 42.5% (14.2%) ו-82.5% (15.7%) למקרי הביקורת.

בוצע שימוש בשאלון של חמש שאלות - CAPTUREי(COPD Assessment in Primary Care to Identify Undiagnosed Respiratory Disease and Exacerbation Risk) - על מנת להעריך חשיפה, הפרעות נשימתיות, התעייפות וחולי נשימתי חריף.

שאלון ה-CAPTURE הדגים רגישות של 95.7% וסגוליות של 44.4% להבחנה בין מקרים לכלל מקרי ביקורת ורגישות של 95.7% וסגוליות של 67.8% להבחין בין מקרים למקרי ביקורת ללא COPD. רגישות וסגוליות ה-PEF (גברים<350 ליטר/דקה; נשים<250 ליטר/דקה) הייתה 88.0% ו-77.5%, בהתאמה, עבור הבחנה בין מקרים לבין כל מקרי הביקורת ו-88.0% ו-90.8%, בהתאמה, להבחנה בין מקרים למקרי ביקורת ללא COPD.

שאלון ה-CAPTURE בשילוב ה-PEF הדגים רגישות וסגוליות משופרת עבור כל המקרים לעומת כל מקרי הביקורת (89.7% ו-78.1%, בהתאמה) ועבור כל המקרים לעומת מקרי ביקורת ללא COPDי(89.7% ו-93.1%, בהתאמה).

מסקנת החוקרים היא, כי שאלון ה-CAPTURE יחד עם מבחן PEF יכולים לזהות חולי COPD אשר יכולים ליהנות הטיפול התרופתי הקיים היום והדורשים הערכה אבחנתית נוספת.

מקור:
Martinez, F.J., et al. (2017) American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine . 195(6).

נושאים קשורים:  מחלות דרכי אוויר,  שאלון,  CAPTURE,  COPD,  PEF,  FEV1,  מחקרים
תגובות