רמות נמוכות של טסטוסטרון קשורות בתוצאי בריאות שליליים רבים ובסיכון מוגבר לתמותה כללית וקרדיווסקולרית. בעשורים האחרונים מספר פרסומים הצביעו על כך, שקיימת ירידה ברמות הטסטוסטרון בסרום בגברים בגיל מבוגר אך מחקרים שבחנו את השפעתו של טיפול ממושך באוכלוסייה זו כמעט ואינם בנמצא.

מחקר חדש, חד מרכזי, פרוספקטיבי ותצפיתי, בחן את השפעתן של זריקות טסטוסטרון אנדוקנואט-נבידו תלת חודשיות על קבוצה של 115 מטופלים הסובלים מהיפוגונדיזם (גיל ממוצע 59.05 שנים). מעקב אחר המטופלים ומתן זריקות בוצעו עד לתקופה של עשר שנים.

תוצאות המחקר הראו, שהיקף מותניים, משקל גוף ו-BMI ממוצע ירדו בצורה הדרגתית ומובהקת סטטיסטית משנה לשנה במשך שבע שנים והירידה במשקל וב-BMI נצפתה גם בשנה השמינית.

בנוסף, נצפתה ירידה ברמות גלוקוז בצום לאחר השנה הראשונה שהמשיכה בשנות המעקב הבאות. לאחר שתי שנות מעקב נצפתה ירידה ב-HbA1C מ-6.4% ל-5.6% (ממוצע <6%) וירידה ביחס טריגליצרידים/HDL עם עלייה ברמות HDL. יחס כולסטרול כולל/HDL ורמות הכולסטרול שאינו HDL ירדו גם כן.

תוצאים חיוביים נוספים שנמצאו היו ירידה בלחץ-דם סיסטולי ודיאסטולי עם ירידה ברמות CRP. במהלך תקופת הניסוי לא נצפו אירועים קרדיווסקולריים משמעותיים בקבוצת הניסוי.

מסקנת החוקרים היא, שטיפול ממושך בטסטוסטרון בגברים מבוגרים הסובלים מהיפוגונדיזם לתקופה של עד כעשר שנים יכול לשפר תוצאי בריאות בצורה מצטברת משנה לשנה.

מקור:
Yassin, A.A. et al. (2015) Andrologia. doi: 10.1111/and.12514