שימוש ב-CPAP הוא הטיפול המומלץ במטופלים עם דום נשימה בשינה, אולם ההענות לטיפול זה איננה אופטימלית. מחקר שבוצע בבית החולים Walter Reed National Military Medical Center במרילנד השווה את שיעור ההענות לטיפול ב-CPAP בין מטופלים שנעזרו בתוכנה מבוססת מחשב בשם SleepMapper, המאפשרת ניטור ומתן פידבק בזמן אמת על השימוש ב-CPAP, לבין מטופלים שקיבלו טיפול סטנדרטי.

החוקרים השוו בין 30 מטופלים עם דום נשימה בשינה, שקיבלו בנוסף ל-CPAP גם את מודול ה-SleepMapper לבין 31 מטופלים שקיבלו CPAP עם הדרכה סטנדרטית במרפאה.

לא היה הבדל משמעותי סטטיסטי בין 2 הקבוצות בהתייחס לנתוני הרקע שכללו גיל, apnea-hypopnea index והלחצים ששימשו בתחילת השימוש ב-CPAP. בקבוצת הבקרה היה שיעור גבוה יותר של מטופלים שנזקקו לתרופות שינה בזמן תחילת השימוש ב-CPAP.

בשבוע ה-11 למחקר, שיעור הלילות בהם מטופלים בקבוצת ה-SleepMapper השתמשו ב-CPAP בלילה לפרק זמן כלשהוא היה גבוה יותר ביחס לקבוצת הביקורת (22.0%±78.0 מול 24.0%±55.5%, P<0.001. כך גם לגבי שיעור הלילות בהם היה שימוש ב-CPAP למעלה מ-4 שעות (22.0±78.0% מול 24.0±55.5%, P=0.02).

בניתוח רב משתנים נמצא, כי שימוש ב-SleepMapper היה בעל קשר לשיעור הלילות בהם נעשה שימוש ב-CPAP ליותר מ-4 שעות.

לאור הממצאים מציינים החוקרים, כי השימוש ב-SleepMapper העלה ב-18% את שיעור הלילות בהם היה שימוש ב-CPAP ליותר מ-4 שעות בהשוואה לתוכנית ההדרכה הסטנדרטית למשתמשים חדשים.

מקור: 
. Hostler JM, Sheikh KL, Andrada TF, Khramtsov A, Holley PR, Holley AB. A mobile, web-based system can improve positive airway pressure adherence. J Sleep Res. 2017;26(2):139-146. doi:10.1111/jsr.12476.