אורה נקש, מעין נגר, ענת שושני ועידו לוריא

מחקר חדש בדק את ההשפעה המשולבת של חומרת החשיפה לאירועים טראומתיים ותמיכה חברתית נתפסת על הפרעת חרדה פוסט טראומתית (PTSD, Posttraumatic stress disorder) בקרב גברים מבקשי מקלט בישראל.

מדגם של 90 גברים מחפשי מקלט מאריתריאה או סודן שטופלו במרפאה הפתוחה למבקשי המקלט בתל אביב השתתפו במחקר.

המשתתפים השיבו על שאלונים שהעריכו חשיפה לאירועים טראומתיים, תפיסה של תמיכה חברתית ותסמיני תסמונת חרדה פוסט-טראומתית בשפת האם שלהם. מרבית המשתתפים נחשפו לאירועים טראומתיים, כאשר האירועים השכיחים ביותר היו מחסור במחסה, הפרעות בריאות ללא גישה לטיפול רפואי, כליאה ועינויים.

תמיכה חברתית נתפסת הייתה קשורה עם פחות תסמיני הפרעת חרדה פוסט טראומתית רק בקרב מי שדיווחו על חשיפה נמוכה לאירועים טראומתיים. בקרב מבקשי מקלט שדיווחו על חשיפה גבוהה לאירועים טראומתיים, תמיכה חברתית לא השפיעה על הקשר בין החשיפה לאירועים טראומתיים לתסמיני הפרעת חרדה פוסט-טראומתית.

ממצאים אלו מראים, שתמיכה חברתית נתפסת כמשמשת מתווך משמעותי בקשר בין חשיפה לאירועים טראומתיים לתסמיני הפרעת חרדה פוסט טראומתית בקרב מבקשי מקלט, כתלות ברמת החומרה של החשיפה לאירועים הטראומתיים.

הקשר המורכב בין גורמים מגנים כמו תמיכת חברתית נתפסת לבין חשיפה לטראומה ומצב נפשי צריך להיות ידוע לאלו המעניקים שירותי בריאות למבקשי מקלט.

מקור:
The association between perceived social support andd posttraumatic stress symptoms among Eritrean and Sudanese male asylum seekers in Israel. Ora Nakash, Maayan Nagar, Anat Shoshani, and Ido Lurie. International Journal of Culture And Mental Health. [E pub MAR 2017]