הזמינות של תרופות פומיות אנטי-ויראליות ישירות שינתה את אופן הטיפול ב-HCV בחולים לפני השתלת כבד ואחריה. היתרונות של טיפול לפני ההשתלה הינם שיפור בתפקוד הכבד ולעתים הפחתת הצורך בהשתלה עצמה.

מחקר זה ביקש לזהות חולים המיועדים לעבור השתלת כבד עם שחמת לא-מפוצה, היכולים להרוויח מטיפול טרם ההשתלה, על בסיס ציון ה-MELD שלהם (Model for End-Stage Liver Disease).

במחקר בוצעה סימולציה וירטואלית המשווה תוצאים ארוכי טווח של טיפול עם תרופות פומיות אנטי-ויראליות ישירות טרם ההשתלה לעומת טיפול זה לאחריה, בחולים עם ציון MELD בין 10-40. לצורך המחקר פיתחו החוקרים מודל מיקרו-סימולציה המבוסס Markov אשר מדמה את מהלך החיים של החולים הנמצאים ברשימת ההמתנה להשתלה ולאחריה.

הדמיית השתלת הכבד שילבה מידע שנלקח מהמחקרים העדכניים SOLAR1 ו-SOLAR2י, UNOSי(United Network for Organ Sharing) ומעבודות נוספות. התוצאים של המודל כללו תוחלת חיים, שרידות לאחר שנה וחמש שנים ותמותה. שרידות החולים עברה תיקוף באמצעות מידע מה-UNOS.

החוקרים מצאו, כי טיפול ב-HCV לפני השתלת כבד מאריך תוחלת חיים אם ציון ה-MELD שווה או קטן מ-27, אך יכול להפחית תוחלת חיים בחולים עם ציון MELD גבוה יותר. כתלות באזור ה-UNOS, סף ה-MELD לטיפול ב-HCV טרם ההשתלה השתנה בין 23 ל-27 והיה נמוך יותר ל-UNOS באזורים 3י,10 ו-11, וגבוה יותר לאזורים 1י,2י,4י,5י,8 ו-9. אנליזת רגישות הראתה כי הספים היו יציבים.

מסקנת החוקרים היא, שציון ה-MELD האופטימלי שמתחתיו חולי שחמת לא-מפוצה צריכים לקבל טיפול ל-HCV לפני השתלת כבד הינו בין 23-27, כתלות באזור ה-UNOS.

מקור:
Chhatwal, J. et al. (2017) Hepatology. 65(3), 777.