מחקרים

הקשר בין טיפול אינטנסיבי ללחץ הדם והתקדמות מחלת כליות בחולי מחלת כליות כרונית לא סוכרתיים

מטה אנליזה מצאה, כי הורדת יעד המטרה ללחץ דם מתחת לסטנדרט הקיים היום לא סיפקה יתרון נוסף לתוצאים כלייתיים בהשוואה לטיפול סטנדרטי, במהלך תקופת מעקב של 3.3 שנים

26.03.2017, 08:09
מדידת לחץ דם (צילום: אילוסטרציה)

מטרת רמת לחץ הדם האידיאלית עדיין שנויה במחלוקת בנוגע לטיפול בחולים לא-סוכרתיים עם מחלת כליות כרונית. מחקר חדש בוצע במטרה להשוות טיפול אינטנסיבי ללחץ הדם (<130/80 מ"מ כספית) עם טיפול סטנדרטי ללחץ הדם (<140/90 מ"מ כספית) על תוצאים כלייתיים מאג'ורים בקרב מטופלים עם מחלת כליות כרונית ללא סוכרת.

בוצע חיפוש במאגרי המידע המקובלים אחר פרסומים עד מארס 2016. נכללו מחקרים אקראיים שהשוו טיפול אינטנסיבי בהשוואה לטיפול רגיל ללחץ דם בקרב חולים מבוגרים עם מחלת כליות כרונית ללא סוכרת. המחקרים דיווחו על שינויים ב-GFRי(Glomerular Filtration Rate), הכפלת רמת קריאטינין בסרום, הפחתה של 50% ב-GFR, מחלת כליות סופנית (ESRDי, End stage renal disease) ותמותה מכל הסיבות.

בוצעה מטה-אנליזה למדידת אפקט מצטבר. מטה-רגרסיה ואנליזות לתתי קבוצות נעשו על מנת לחקור הטרוגניות.

שינויים בשיעור השנתי של השינוי ב-GFR בוטאו כהבדלים ממוצעים (Mean differences) עם רווח סמך של 95%. הבדלים בהכפלת רמות הקריאטינין בסרום או 50% הפחתה ב-GFRי, ESRD, תוצאים כלייתיים מרוכבים ותמותה מכל הסיבות בוטאו כ-Risk ratioי(RR) עם רווח סמך של 95%.

זוהו 9 מחקרים שכללו 8,127 מטופלים עם זמן מעקב חציוני של 3.3 שנים. בהשוואה לטיפול סטנדרטי ללחץ דם, טיפול אינטנסיבי לא הראה הבדל משמעותי בשיעור השנתי של שינוי ב-GFRי(Mean difference 0.07י; 95%CI -0.16 – 0.29יml/min/m²/y), הכפלת רמת קריאטינין בסרום או הפחתה של 50% ב-GFRי(RR 0.99י; 95%CI 0.76-1.29י), ESRDי(RR 0.96י;
95%CI 0.78-1.18), תוצאים כלייתיים מרוכבים (RR 0.99י; 95%CIי0.81-1.21) או תמותה מכל הסיבות (RR 0.95י; 95%CI 0.66-1.37).

מטופלים לא שחורים ומטופלים עם רמות גבוהות יותר של פרוטאינוריה הראו נטייה לעבר סיכון נמוך יותר להתקדמות מחלת הכליות עם טיפול אינטנסיבי ללחץ הדם.

מסקנת החוקרים הייתה, כי יעד מטרה ללחץ דם מתחת לסטנדרט הקיים היום לא סיפק יתרון נוסף לתוצאים כלייתיים בהשוואה לטיפול סטנדרטי במהלך תקופת מעקב של 3.3 שנים בקרב מטופלים עם מחלת כליות כרונית ללא סוכרת. עם זאת, מטופלים לא שחורים ומטופלים עם רמות גבוהות יותר של פרוטאינוריה עשויים ליהנות מטיפול אינטנסיבי ללחץ הדם.

מקור:
Tsai W, Wu H, Peng Y, Yang J, Chen H, Chiu Y, Hsu S, Ko M, Pai M, Tu Y, Hung K, Chien K. Association of Intensive Blood Pressure Control and Kidney Disease Progression in Nondiabetic Patients With Chronic Kidney DiseaseA Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Intern Med. Published online March 13, 2017. doi:10.1001/jamainternmed.2017.0197

נושאים קשורים:  מחקרים,  כליות,  מחלת כליות כרונית,  פרוטאינוריה,  לחץ דם,  GFR,  קריאטינין
תגובות