המחקר הנוכחי בחן את הקשר בין לחץ דם נמוך הנגרם מאורתוסטטיזם (OH-י orthostatic hypotension) לבין פגיעה קוגניטיבית מתווכת-תנוחה בחולי פרקינסון (PD - Parkinson’s disease).

במחקר השתתפו 18 חולי פרקינסון עם OH ללא דמנציה (קבוצת ה-PDOH)י, 19 חולי פרקינסון ללא OH וללא דמנציה ו-18 מקרי ביקורת. מבחנים נוירופסיכולוגיים בוצעו בשכיבה על הגב ובעמידה. בנוסף, נלקחו מדידות לחץ דם בכל אחת מהתנוחות.

לא נמצא הבדל בין קבוצות ה-PD כאשר החולים היו במצב שכיבה על הגב. בשתי הקבוצות נצפתה הפרעה בתפקודים ניהוליים, הפרעות קשב, הפרעות באינהיביציית תגובה וירידה בשטף סמנטי וזיכרון ורבאלי.

כאשר החולים הועברו למצב עמידה, בנוסף לוחסרים הללו, בקבוצת ה-PDOH נצפתה פגיעה בשטף פונמי, מהירות פסיכומוטורית וזיכרון עבודה אודיטורי.

כאשר הציונים במצב שכיבה שימשו כציון בסיס, בשתי קבוצות ה-PD נצפו שינויים קוגניטיביים במצב עמידה, אך בקבוצת ה-PDOH נצפה טווח רחב יותר של חוסרים בתפקודים ניהוליים, חוסרים בזיכרון ושינויים משמעותיים בתפקוד ויזואלי-מרחבי.

חוסרים קוגניטיביים שנבדקו בתנוחת שכיבה תוארו בצורה נרחבת, כפי שניתן לראות בשתי קבוצות ה-PD במחקר זה. החוקרים הראו, כי בחולים עם PDOH ישנם שינויים קוגניטיביים, חולפים, מתווכי תנוחה, שהינם משמעותיים יותר מאשר בחולי פרקינסון ללא OH.

ממצאים אלו מעידים על אפקט חריף והפיך הגורם לשינויים אלו. החוקרים סבורים שיש צורך בהבנת ההשפעה של OH על רקע כשל אוטונומי על קוגניציה, במיוחד לאור העובדה כי הערכה קלינית והדמייתית של חולי פרקינסון מתבצעת לרוב בשכיבה או ישיבה.

זיהוי פרופיל ספציפי של חולי פרקינסון עם OH יכול להיות בעל השפעה על איכות החיים של המטופלים ו-OH יכול להוות מטרה טיפולית אפשרית לשיפור הפרעות קוגניטיביות.

מקור:
Centi, J. et al. (2017) Neurology. 88(1), 17.