סרטן עור

מהו הטיפול המועדף ל-Basal Cell Carcinoma שטחית ונודולרית?

מחקר שעקב אחרי מטופלים במשך חמש שנים מצא, כי שיעורי הצלחת טיפול עבור imiquimod היו 82.5% (170/206) לעומת 97.7% (173/177) עבור ניתוח

סרטן עור, Basal Cell Carcinoma (צילום: אילוסטרציה)

מחקר ה-SINSי(superficial basal cell carcinoma) הינו מחקר אקראי עם קבוצת ביקורת להוכחת אי-נחיתות. החוקרים דיווחו בעבודה קודמת שהתבססה על מחקר זה, שלאחר שלוש שנות מעקב ישנה תועלת קלה לשימוש ב-imiquimod טופיקלי לעומת ניתוח כטיפול עבור BCC שטחית או נודולרית באתרי סיכון-נמוך.

בעבודה זו החוקרים מדווחים על התוצאות לאחר חמש שנות מעקב.

המשתתפים חולקו בצורה אקראית לקבל קרם imiquimod 5% (במשך שישה שבועות ל-BCC שטחית ו-12 שבועות ל-BCC נודולרית) או לעבור ניתוח להוצאת הגידול עם גבולות נקיים של 4 מ"מ. התוצא העיקרי שנבדק היה היעדר קליניקה של כישלון טיפולי או סימנים של חזרת המחלה לאחר שלוש שנים.

הצלחת טיפול לאחר חמש שנים הוגדרה כהצלחת טיפול לאחר שלוש שנים והיעדר חזרת המחלה שזוהתה באמצעות רישומים רפואיים מבית החולים ומרופא המשפחה ומרישומי היסטופתולוגיה.

מתוך 501 החולים שחולקו בצורה אקראית, 401 הוכללו באנליזת ה-intention-to-treat לאחר 3 שנים (התוצא העיקרי). בעבור 383 (96%) משתתפים נמצא מידע מספק לאחר חמש שנים. שיעורי הצלחת טיפול עבור imiquimod היו 82.5% (170/206) לעומת 97.7% (173/177) עבור ניתוח (סיכוי הצלחה יחסי עבור imiquimodי= 0.84, רווח בר-סמך 95% 0.77-0.91, P<0.001).

תוצאות אלו היו דומות לתוצאות לאחר שלוש שנים, שבהם נצפה שיעור הצלחה של 83.6% בקבוצת ה-imiquimod ו-98.4% בקבוצת הניתוח. רוב כישלונות הטיפול עם imiquimod התרחשו בשנה הראשונה לאחר טיפול.

למרות שניתוח מראה יתרונות ברורים על פני imiquimod, מחקר זה מדגים שישנה תועלת ממושכת בשימוש ב-imiquimod עבור נגעים שהגיבו מוקדם לטיפול הטופיקלי.

מקור:
Williams, H.C. et al. (2017) Journal of Investigative Dermatology, 137(3), 614.

נושאים קשורים:  סרטן עור,  טיפול,  ניתוח,  BCC,  Imiquimod,  מחקרים
תגובות