השימוש בזידובודין (Zidovudine – Retrovir, Combivir) במסגרת טיפול אנטי-רטרו-ויראלי (antiretroviral therapy, ART) מוגבל עקב רעילות גבוהה והצורך ליטול תרופה זו פעמיים ביום.

פוזיבודין (Fozivudine - Tidoxil) הינה קדם-תרופה (pro-drug) של זידובודין אשר משופעל בתוך התא ליצירת זידובודין-חד-זרחני (Zidovudine- monophosphate). תהליך זה מתרחש בעיקר בתאים מונונוקלארים, אך לא בתאים במח העצם. לפוזיבודין השפעה פחותה יותר על מח העצם בהשוואה לדיכוי מח העצם שגורם זידובודין, והוא נלקח אחת ליום.

במחקר הוכחת היתכנות (proof of concept) בשלב II עם תווית פתוחה והקצאה אקראית נערכה השוואה בין שלושה מינונים של פוזיבודין (800 מ"ג פעם ביום, 600 מ"ג פעמיים ביום ו-1,200 מ"ג פעם ביום) לעומת זידובודין במינון 300 מ"ג פעמיים ביום, בשילוב עם למיבודין (Lamivudine – Epivir,י Zeffix, Combivir) ואפבירנז (Efavirenz - Stocrin) בקרב נשאי HIV מטנזניה ומרפובליקת חוף השנהב שעדיין לא התחילו ART.

מטרת המחקר העיקרית היתה להדגים את היעילות הנגיפית לאחר 24 שבועות בניתוחים עם כוונה לטפל ופר-פרוטוקול. כמו כן, נבדקו תוצאי בטיחות וממצאים פרמקוקינטיים.

מבין 199 משתתפים בקבוצת הניתוח עם כוונה לטפל, נטל נגיפי הנמוך מ-50 עותקים/מ"ל של רנ"א נגיפי לאחר 24 שבועות טיפול תועד בקרב 64 מתוך 88 נבדקים שהוקצו לאחת מקבוצות הטיפול של פוזיבודין (73%) וב-24 מתוך 31 נבדקים שהוקצו לזידובודין (77%) (סיכון יחסי [relative risk – RRי]: 0.94, 95% רווח בר סמך: 0.75-1.18).

ניתוח פר-פרוטוקול מצא כי שיעור המגיבים היה 64 נבדקים מתוך 77 (87%) ו-23 מתוך 29 (79%), בהתאמה (RR: 1.09י, 0.89-1.34). התוצאות היו דומות בכל שלושת קבוצות המינון של פוזיבודין.

הטיפול התרופתי נסבל היטב בכל הקבוצות. אנמיה חמורה או החמרה של אנמיה קיימת דווחה בשני משתתפים (אחד הוקצה לזידובודין והשני לפוזיבודין). נויטרופניה בדרגות 3-4 היתה פחות נפוצה בקבוצות הפוזיבודין בהשוואה לקבוצת הזידובודין (22% לעומת 42%, p=0.035).

ניתוח פרמקוקינטי העלה ממצאים התומכים בשימוש במינון יחיד ביום של פוזיבודין.

היעילות של פוזיבודין בהורדת הנטל הנגיפי במשך 24 שבועות הוכחה בכל קבוצות הטיפול שנבדקו במחקר זה, הן במתן מינון יחיד או שני מינונים ביום. עם זאת, החוקרים מציינים כי יש להמשיך ולבחון את מידת דיכוי מח העצם של פוזיבודין במחקר גדול יותר.

מקור:
Kroidl, Arne; Ello, Frederic; Mgaya, Jimson; Lennemann, Tessa; Moh, Raoul; Maganga, Lucas; Eholie, Serge; Pruvost, Alain; Saathoff, Elmar; Girard, Pierre-Marie; Zuhse, Ralph; von Massow, Friedrich; Anglaret, Xavier; Hoelscher, Michael; Danel, Christine; for the FATI-1 study team; Virological efficacy of 24-weeks fozivudine based regimen in ART-naive patients from tanzania and cote d'Ivoire; AIDS: Post Acceptance: December 8, 2016
doi: 10.1097/QAD.0000000000001362