סוכרת

סיבוכים רבים יותר בקרב ילדים ובני נוער שאובחנו עם סוכרת סוג 2, לעומת סוכרת נעורים

בקרב מתבגרים ומבוגרים צעירים שאובחנו עם סוכרת במהלך הילדות או ההתבגרות, השכיחות של סיבוכים וקו-מורבידיות היו גבוהים יותר בקרב מטופלים עם סוכרת סוג 2 בהשוואה למטופלים עם סוכרת סוג 1

19.03.2017, 08:59
בדיקת רמת סוכר במבוגרים, סוכרת (צילום: אילוסטרציה)

הנטל והגורמים של סיבוכים וקו-מורבידיות בקרב סוכרתיים מגיל צעיר איננו ידוע. מחקר חדש בוצע במטרה לקבוע את השכיחות וגורמי הסיכון לסיבוכים הקשורים לסוכרת סוג 1, בהשוואה לסוכרת סוג 2, בקרב מתבגרים ומבוגרים צעירים שאובחנו עם סוכרת במהלך הילדות וההתבגרות.

המחקר היה מחקר תצפיתי שנערך בין 2002 ל-2015 בחמישה מיקומים בארה"ב, וכלל 2,018 משתתפים עם סוכרת סוג 1 וסוכרת סוג 2 שאובחנו בגיל צעיר מ-20, עם לפחות מדידת תוצא אחת בין 2011 ל-2015.

החשיפה הוגדרה כסוכרת סוג 1 וסוג 2 וגורמי סיכון מוכחים (רמות המוגלובין A1cי, BMI, יחס מותניים-גובה ולחץ דם עורקי ממוצע).

התוצאים הראשוניים שנמדדו כללו מחלת כליות סוכרתית, רטינופתיה, נוירופתיה פריפרית, נוירופתיה קרדיווסקולרית אוטונומית, נוקשות עורקים ויתר לחץ דם.

מתוך 2,018 משתתפים, 1,746 סבלו מסוכרת סוג 1 [גיל ממוצע 17.9 (סטיית תקן 4.1); 1,327 לבנים לא היספנים (76.0%) ; 867 נשים (49.7%)] ו-272 סבלו מסוכרת סוג 2 [גיל ממוצע 22.1 (סטיית תקן 3.5); 72 לבנים לא היספנים (26.5%); 181 נשים (66.5%)]. משך הסוכרת הממוצע היה 7.9 שנים (שתי הקבוצות).

מטופלים עם סוכרת סוג 2 בהשוואה למטופלים עם סוכרת סוג 1 היו בעלי שכיחות מוגברת של מחלת כליות בהתאמה לגיל (19.9% בהשוואה ל-5.8%; הבדל אבסולוטי 14.0%; 95%CI 9.1%-19.9%י; p<0.001), רטינופתיה (9.1% בהשוואה ל-5.6% ; הבדל אבסולוטי 3.5%; 95%CI 0.4%-7.7%י; p=0.02), נוירופתיה פריפרית (17.7% בהשוואה ל-8.5%; הבדל אבסולוטי 9.2%; 95%CI 4.8%-14.4%י; p<0.001), נוקשות עורקים (47.4% בהשוואה ל-11.6%; הבדל אבסולוטי 35.9% ; 95%CI 29%-42.9%י; p<0.001) ויתר לחץ דם (21.6% בהשוואה ל-10.1%; הבדל אבסולוטי 11.5%; 95%CI 6.8%-16.9%י; p<0.001), אבל לא של נוירופתיה קרדיווסקולרית אוטונומית (15.7% בהשוואה ל-14.4%; הבדל אבסולוטי 1.2% ; 95%CI -3.1%-6.5%י; p=0.62).

לאחר התאמה לגורמי סיכון ידועים לאורך זמן, מטופלים עם סוכרת סוג 2 בהשוואה למטופלים עם סוכרת סוג 1 היו בעלי סיכוי גבוה משמעותית למחלות כליות סוכרתית [Odds ratio (OR) 2.58י; 95%CI 1.39-4.81 ;י p=0.003], רטינופתיה (OR 2.24י; 95%CI 1.11-4.50י; p=0.02) ונוירופתיה פריפרית (OR 2.52י; 95%CI 1.43-4.43י; p=0.001), אבל ללא הבדל משמעותי בסיכון לנוקשות עורקים (OR 1.07י; 95%CI 0.63-1.84י; p=0.80) ויתר לחץ דם (OR 0.85י; 95%CI 0.50-1.45י; p=0.55).

מסקנת החוקרים הייתה, כי בקרב מתבגרים ומבוגרים צעירים שאובחנו עם סוכרת במהלך הילדות או ההתבגרות, השכיחות של סיבוכים וקו-מורבידיות היו גבוהים יותר בקרב מטופלים עם סוכרת סוג 2 בהשוואה למטופלים עם סוכרת סוג 1, אבל היא נרשמה בשתי הקבוצות. ממצאים אלו תומכים בניטור מוקדם של צעירים עם סוכרת אחר התפתחות סיבוכים.

מקור:
Dabelea D, Stafford JM, Mayer-Davis EJ, D’Agostino R, Dolan L, Imperatore G, Linder B, Lawrence JM, Marcovina SM, Mottl AK, Black MH, Pop-Busui R, Saydah S, Hamman RF, Pihoker C, for the SEARCH for Diabetes in Youth Research Group. Association of Type 1 Diabetes vs Type 2 Diabetes Diagnosed During Childhood and Adolescence With Complications During Teenage Years and Young Adulthood. JAMA. 2017;317(8):825-835. doi:10.1001/jama.2017.0686

נושאים קשורים:  סוכרת,  סוכרת סוג 1,  סוכרת סוג 2,  רטינופתיה,  נפרופתיה,  נוירופתיה,  מחקרים
תגובות