ראשת חטיבת המרכזים הרפואיים במשרד הבריאות, ד"ר אורלי ויינשטיין שיגרה בשבוע שעבר מכתב למנהלי בתי החולים הממשלתיים ובו דרישה להחיל פיקוח על היקף שעות עבודתם של הרופאים המועסקים במשרה מלאה. המכתב דורש מהמנהלים לפעול נגד "רופאים שאינם משלימים את שעות העבודה בהתאם להתחייבותם".

לפי המכתב, עליו דווח ב"כלכליסט" הבוקר, על מנהלי בתי החולים לפקח ולעקוב אחרי רופאים שאינם עובדים את מלוא השעות שנקבעו בהסכם עמם, ובמיוחד אחרי "אלו שעושים זאת באופן שיטתי". ד"ר כותבת כי במידת הצורך, יש לנכות משכרם את שעות ההיעדרות.

המכתב עורר תגובה חריפה מצד ההסתדרות הרפואית, ודרישה מיידית ממשרד הבריאות למשוך את ההוראה החדשה ולבטל אותה, לפי הדיווח ב"כלכליסט".

יו"ר הר"י, פרופ' ליאוניד אידלמן, כתב לד"ר ויינשטיין: "מיותר לציין כי הנחיותיך למנהלי בתי החולים, כפי שהן באות לידי ביטוי במכתבך ובכלל זה ניכוי שעות היעדרות, הפחתת משרה באופן חד־צדדי ונקיטת הליכים משמעתיים כנגד מנהלים, מהווה הפרה של הסכמי הר"י". עוד אמר: "על משרד הבריאות היה לפנות להר"י בנושא זה ולא לעקוף אותו על ידי שליחת מכתבים לבתי החולים, וזאת על מנת לנהל משא ומתן למציאות פתרון מוסכם לבעיה".

פרופ' אידלמן התייחס במכתבו, כך מדווח, לסוגיית החתמת שעון העבודה, שיצרה מחלוקות בין הרופאים למדינה ולמעסיקים עוד ב-2011 ואף הובילה בשעתו למשבר ולמאבק שהכריזו הרופאים. "הכנסת שעון הנוכחות היווה שינוי דרמטי בעבודת הרופאים כפי שהייתה מאורגנת במהלך שנים רבות. אנו נמצאים עד היום בתקופת מעבר קשה ומורכבת. על כן אני סמוך ובטוח כי תסכימי עמי שמיותר לעורר כעת בשטח מתחים נוספים סביב הנושא הטעון מלכתחילה", כתב.

"כלכליסט" מסר, כי בהסכם הקיבוצי ב-2011 סוכם, שעל הרופאים להחתים נוכחות כתנאי הכרחי לקבלת חלק מההטבות שניתנו בהסכם, כמו תשלום שעות נוספות בשווי אלפי שקלים בחודש. סוכם ש"בכל מקרה לא ניתן יהיה למנוע מהרופאים שיחרימו את השעון לקבל שכר. במחאה על הדרישה החליטו מספר רופאים בכמה בתי חולים שלא לשתף פעולה עם החתמת הנוכחות".

במכתבה כתבה ד"ר ויינשטיין: "לראייתנו, רופא, כמו כל עובד אחר, צריך שיהיה נוכח במקום העבודה בהיקף אותה משרה על מנת לתת שירות רפואי, לטפל, לאבחן, לייעץ, להדריך ולגבות רופאים צעירים יותר ועוד".