קורטיקוסטרואידים לתוך האף

קורטיקוסטרואידים דרך האף מביאים להקלה גדולה יותר בנזלת אלרגית לעומת אנטיהיסטמינים פומיים

מטה אנליזה של חמישה מחקרים בהם השתתפו קרוב לאלף מטופלים עם נזלת אלרגית מצאה, כי קורטיקוסטרואידים בשאיפה לאף הביאו לתוצאים טובים יותר מבחינת תסמינים אפיים ואיכות חיים

נזלת אלרגית (צילום: אילוסטרציה)

קורטיקוסטרואידים לתוך האף (Intranasal corticosteroids - INS) ואנטיהיסטמינים פומיים הינם שני הטיפולים הנפוצים ביותר עבור נזלת אלרגית. למיטב ידיעת החוקרים, לא בוצעו סקירות שיטתיות בנושא זה אשר כללו מחקרים שפורסמו לאחר שנת 2007.

סקירה זו בוצעה במטרה להשוות INS לאנטיהיסטמינים פומיים מהדור השני (nonsedating antihistamines) כטיפול בנזלת אלרגית.

סקירה שיטתית ומטה-אנליזה זו בוצעו לפי עקרונות "דירוג ההמלצות, הערכה, פיתוח ואומדן" ולפי גישת "מטופל, התערבות, השוואה ותוצא". בוצע חיפוש בספרות הכללית אחר מאמרים שפורסמו עד ינואר 2015. קריטריוני ההכללה כללו מחקרים מבוקרים עם הקצאה אקראית שהשוו את היעילות ו/או תופעות לוואי של INS ואנטיהיסטמינים בקרב מטופלים עם נזלת אלרגית.

נתוני תוצאים רציפים נותחו לפי הבדלים ממוצעים מתוקננים (standardized mean differencesי- SMD) עבור מספר מדדי תוצאים, וההבדלים הממוצעים במקרה של מחקר או תוצא בודדים. ההערכות המסכמות של ההשפעות, עם 95% רווח בר סמך, חושבו במודלים של השפעות אקראיות.

במטה-אנליזה נכללו חמישה מחקרים מבוקרים עם הקצאה אקראית אשר הקיפו בסך הכל 990 מטופלים. INS הפגין עליונות על פני אנטיהיסטמינים מבחינת שיפור בציון הכללי לתסמינים באף (SMDי: 0.70-, [95% רווח בר סמך: 0.93- עד 0.47-]) ובהקלה בתסמינים הבאים: חסימה באף (SMDי: 0.56-, [0.82- עד 0.29-]), נזלת (SMDי: 0.47- [1.00- עד 0.05]), גירוד באף (SMDי: 0.42- [0.65- עד 0.18-]), התעטשויות (SMDי: 0.52- [0.73- עד 0.32-]) ואיכות חיים (הבדל ממוצע 0.90- [1.18- עד 0.62-]).

לא נמצא הבדל בהקלת תסמיני עיניים (SMDי: 0.08- [0.23- עד 0.08]). כמו כן, ארבעה מחקרים מבוקרים עם הקצאה אקראית נכללו בניתוח נרטיבי, אשר תוצאותיו היו דומות לאלו שנמצאו במטה-אנליזה.

לסיכום, INS עדיף על אנטיהיסטמינים פומיים מהדור החדש בשיפור תסמינים ואיכות החיים בקרב מטופלים עם נזלת אלרגית.

מקור:
Authors: N. Juel-Berg; P. Darling; J. Bolvig; M. H. Foss-Skiftesvik; S. Halken; L. Winther; K. S. Hansen; N. Askjaer; S. Heegaard; A. R. Madsen; M. S. Opstrup; Intranasal corticosteroids compared with oral antihistamines in allergic rhinitis: A systematic review and meta-analysis; American Journal of Rhinology & Allergy
Volume 31, Number 1, January/February 2017, pp. e19-e28(10)

נושאים קשורים:  קורטיקוסטרואידים לתוך האף,  אנטיהיסטמינים,  נזלת אלרגית,  חסימה באף,  נזלת,  גרוד באף,  התעטשות,  איכות חיים עם אלרגיה,  מחקרים
תגובות