מחלת החזר קיבתי-ושטי (Gastroesophageal reflux disease - GERD) הינה נפוצה ולרוב מטופלת עם חוסמי משאבות פרוטונים (proton pump inhibitorsי- PPIs) או אנטגוניסטים לקולטן היסטמין-2 (H2-receptor antagonists – H2-RAsי).

GERD נקשרה עם חשיפת האוזן התיכונה למיצי קיבה, דבר אשר עשוי לגרום לאובדן שמיעה. טיפול ב-GERD עם PPIs ו-H2-RAs עשוי להפחית את חשיפת האוזן התיכונה לחומצת קיבה ולהפחית את הסיכון לאובדן שמיעה.

במחקר פרוספקטיבי זה נבחן הקשר שבין GERD, השימוש ב-PPIs ו-H2-RAs לסיכון לאובדן שמיעה בקרב 54,883 נשים שהשתתפו במחקר בריאות האחיות II.

משתתפות המחקר היו בשנת 2005 בגילאי 41 עד 58 והן סיפקו מידע על שימוש בתרופות ותסמיני GERD לשנת 2005, ענו על שאלון בנוגע לאובדן שמיעה ב-2009 או 2013 ולא דיווחו על אובדן שמיעה לפני תחילת תסמיני GERD או שימוש בתרופות לטיפול ב-GERD.

התוצא העיקרי שנבחן היה דיווח עצמי על אובדן שמיעה. רגרסיית סיכונים יחסיים ע"ש קוקס שימשה לתיקנון עבור משתנים מתערבים אפשריים.

במהלך המעקב, שנמשך 361,872 שנות-אדם, דווחו 9,842 מקרים חדשים של אובדן שמיעה. בהשוואה להיעדר תסמיני GERD, תדירות גבוהה של תסמיני GERD נקשרה עם סיכון מוגבר לאובדן שמיעה (סיכונים יחסיים מתוקננים למשתנים רבים: פחות מפעם בחודש: 1.04 [0.97-1.11], מספר פעמים בשבוע: 1.17 [1.09-1.25], כל יום: 1.33 [1.19-1.49], P<0.001 עבור כלל המגמה).

לאחר שקלול תסמיני GERD, השימוש ב-PPI או ב-H2-RA לא נקשר עם סיכון לאובדן שמיעה.

החוקרים סיכמו, כי תסמיני GERD קשורים לסיכון מוגבר לאובדן שמיעה בקרב נשים, אך שימוש ב-PPIs או H2-RAs אינו קשור באופן בלתי-תלוי לסיכון זה.

מקור:
Lin, Brian M.; Curhan, Sharon G.; Wang, Molin; Jacobson, Brian C.; Eavey, Roland; Stankovic, Konstantina M.; Curhan, Gary C.
Prospective Study of Gastroesophageal Reflux, Use of Proton Pump Inhibitors and H2-Receptor Antagonists, and Risk of Hearing Loss; Ear & Hearing:; January/February 2017 - Volume 38 - Issue 1 - p 21–27; doi: 10.1097/AUD.0000000000000347